Syn.: Chrysanthemum serotinum L., Pyrethrum uliginosum Waldst. et Kit. ex Willd., Chrysanthemum uliginosum (Waldst. et Kit. ex Willd.) Pers., Tanacetum serotinum (L.) Sch. Bip.
Čeľaď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité / astrovité
Leucanthemella serotina
Rozšírenie: Európsky druh s obmedzeným, ponticko-panónskym areálom. Je považovaný za panónskeho endemita. Je rozšírený v Maďarsku, v Chorvátsku a Srbsku, Rumunsku, Bulharsku, výskyt zasahuje na Ukrajinu a na Slovensko.
V Českej republike nerastie, sú údaje o jeho zavlečení. Na Slovensku sa vyskytuje vzácne na niekoľkých lokalitách v Podunajskej nížine a na Východoslovenskej nížine, odkiaľ je známych viac ako 20 lokalít, predovšetkým popri Latorici.
Ekológia: Rastie v zaplavovaných územiach, na slatinách, mokrých lúkach, na okrajoch lužných lesov, vlhkých krovinách a preniká aj do topoľových monokultúr. Znáša mierne zasolenie. Výskyt zasahuje od nížin do pahorkatín. Kvitne od augusta do septembra.
Leucanthemella serotina
Opis: Trváca rastlina vysoká 30–150 cm. Byľ priama, chlpatá, jednoduchá alebo hore rozkonárená. Listy striedavé, sediace, jednoduché, (podlhovasto) kopijovité, nad bázou 2–4-laločné, prostredné oddialene pílkovité. Úbory na koncoch drobno listnatých konárikov jednotlivé, v priemere 5 cm, zákrov polguľovitý, dlhý 12–18 mm, listene tupé, blanito obrúbené, terč žltý, jazykovité kvety dlhé 10–25 mm, biele alebo červené, nažky dlhé 2–3 mm, tupo bielo rebernaté.
Ohrozenie a ochrana: Populácie králika neskorého ohrozujú zmeny v krajine – odvodňovanie, intenzifikácia poľnohospodárstva, premena lúk na polia, ťažba dreva. Ohrozenie druhu znižuje jeho schopnosť obsadzovať sekundárne stanovištia, v medzihrádzovom priestore Latorice je relatívne hojný. Na Slovensku je zaradený medzi zákonom chránené, zraniteľné (VU) druhy, chráneným druhom je i v Maďarsku.
Poznámka: Výskyt na Slovensku predstavuje severnú hranicu areálu druhu.
Leucanthemella serotinaLeucanthemella serotina
Leucanthemella serotina
Foto: 21. 9. 2005 (Slovensko, Východoslovenská nížina).