Syn.: Chrysanthemum adustum (W. D. J. Koch) Fritsch, Chrysanthemum montanum var. adustum W. D. J. Koch, Leucanthemum vulgare subsp. montanum Briq. et Cavill.
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Leucanthemum adustum
Rozšíření: Areál se rozkládá v západní části Alp, severních a středních Apeninách, v pohoří Jura, Vogézách a Schwarzwaldu. Zřejmě roste od Francie a Itálie přes Švýcarsko po západ Rakouska (nejdál do Tyrolska) a zasahuje do jižní části Německa.
Ekologie: Stanovištěm jsou kamenité horské pastviny, řídké borové lesy, jalovcové a klečové porosty a okraje skal, preferuje vápenec. Lokality leží v nadmořské výšce 500–2200 m.
Leucanthemum adustum
Popis: Vytrvalá bylina; lodyhy jsou (20–)30–40(–50) cm vysoké, přímé, obvykle jen v dolní polovině olistěné, alespoň v dolní části chlupaté, nejčastěji jednoúborné. Listy jsou střídavé, živě zelené, poněkud dužnaté, dolní povětšinou kopisťovité, 5–10 cm dlouhé, na okraji s 6–20 drobnými špičatými zoubky, střední obkopinaté, 3–8 cm dlouhé a 0,5–1,5 cm široké, v horní třetině nejširší, na okraji pilovité nebo až téměř celokrajné. Úbory mají 3,5–5,5 cm v průměru; zákrov je 1–1,7 cm dlouhý, zákrovní listeny jsou kopinaté, 5–8 mm dlouhé, černohnědě lemované; okrajové květy jsou samičí, s bílou ligulou, květy terče jsou oboupohlavné, trubkovité, žluté. Plody jsou nažky 2,5–3,3 mm dlouhé, nažky z okrajových květů někdy na vrcholu nesou redukovaný blanitý límeček, jindy tento útvar chybí.
Poznámka: Někteří badatelé spojují tento druh s kopretinou panonskou (Leucanthemum margaritae), která roste od ČR a jižního Polska po Ukrajinu a Bulharsko. Kopretina panonská se liší detailními znaky: lodyhu má obvykle lysou a všechny okrajové nažky se zřetelným kališním lemem. Oba taxony spojuje hexaploidní počet chromosomů (2n = 54).
Leucanthemum adustum
Leucanthemum adustum
Leucanthemum adustum
Fotografovala Alena Vydrová, dne 25. 8. 2017 (Švýcarsko, kanton Graubünden, Alp Buffalora).