Syn.: Erinosma carpaticum Spring
Čeľaď: Amaryllidaceae J. St.-Hil. – amarylkovité

Leucojum vernum carpaticum

Rozšírenie: Východné Slovensko, Ukrajina, Sedmohradsko. Celkové rozšírenie nie je jednoznačne stanovené – pravdepodobne východokarpatský subendemit.

Ekológia: Vyskytuje sa v nížinách a pahorkatinách, v lesoch a lúčnych porastoch, na podmáčaných alebo vlhkých pôdach. Kvitne od marca do apríla.
Leucojum vernum carpaticum

Opis: Trváca bylina, geofyt s prezimujúcou cibuľou, vysoká do 30 cm. Byľ je vzpriamená, dvojhranná. Listy sýtozelené, čiarkovité, vyrastajúce po 3–4, na konci tupé, vyššie ako stvol. Kvety vyrastajúce z pazuchy listenca, samostatne alebo po 2, zvončekovité, ovisnuté. Korunné lupienky obráteno vajcovité, biele, na vrchole so zúbkom so žltou alebo zelenkastou škvrnou. Plodom je guľatá tobolka.

Zámeny: Poddruh Leucojum vernum subsp. vernum, ktorý rastie v ČR a na západe Slovenska, sa odlišuje od tochto východokarpatského poddruhu menším vzrastom a menšími kvetmi, v populácii karpatského poddruhu je výrazne vyššie zastúpenie dvojkvetých jedincov.

Ohrozenie a ochrana: Na Slovensku potencionálne ohrozený (NT) a zákonom chránený taxón.
Poznámka: Tento poddruh vyžaduje ďalšie taxonomické štúdium.

Leucojum vernum carpaticum
Leucojum vernum carpaticum

Fotené: marec, apríl 2006 (Slovensko, Jovsianska hrabina).