Syn.: Crithmum pyrenaicum L., Athamantha libanotis L., Libanotis intermedia Rupr., Libanotis montana Crantz, Libanotis daucifolia Rchb., Libanotis humilis Schur, Libanotis leiocarpa (Heuffel) Simonkai, Seseli libanotis (L.) Koch, Balinotella libanotis (L.) Soják
Česká jména: žebřice širokolistá (Presl 1819), žebrice širokolistá (Opiz 1852), sesel širolistý (Sloboda 1852, Čelakovský 1879), žebřice pyrenejská (Dostál 1989, Kubát 2002)
Čeleď: Apiaceae Lind. – miříkovité
Libanotis pyrenaica
Rozšíření: Západní a střední Evropa, na sever do jihovýchodní Anglie a jižní Skandinávie, na jih do severního Španělska, Itálie a na Balkán, na východ do střední Sibiře. V ČR většinou v území vápencových a jiných bazických hornin, s teplejším a sušším klimatem. Druhotně se šíří podél železničních tratí, na kamenných navigacích řek, v kamenolomech, podél cest. Vyskytuje se na zříceninách středověkých hradů, což podporuje myšlenku, že bývala pěstována.
Ekologie: Travnaté, skalnaté stráně, svahové sutě, suché a slatinné louky, lemy a pláště teplomilných lesů. Druhotně zříceniny hradů, okraje vinic, příkopy podél silnic, železniční náspy, kamenolomy, břehy řek a kanálů.
Popis: Rostlina s krátkým oddenkem. Lodyha bohatě větvená, až 150 cm vysoká, hrubě rýhovaná, plná. Čepel přízemních listů v obrysu eliptická, až 40 cm dlouhá, 2krát lichozpeřená, lístky eliptické až vejčité, peřenosečné až hrubě zubaté. Nejnižší pár lístků u vřetene je asymetrický s dolním lístkem mnohem větším. Řapík oblý s jemným žlábkem. Lodyžní lístky s čepelí v obrysu úzce eliptickou až 15 cm dlouhou, s řapíkem přecházejícím v objímavou pochvou. Okolíky ze 20–40 okolíčků, jejich stopky hustě krátce chlupaté, obal z 5–8 brvitých listenů. Okolíčky až 45květé. Květy oboupohlavné, kališní cípy prodloužené za plodu opadavé. Merikarpia kratičce chlupatá, později olysávající, šedohnědá.
Variabilita: Variabilita druhu je dosti problematická, proměnlivý je hlavně tvar a členění listů, ale i odění lodyhy, okolíků a plodů. Je zřejmé, že se u nás vyskytují dvě ploidní úrovně, situace vyžaduje další studium.
Ohrožení a ochrana: Žebřice pyrenejská je Červeným seznamem hodnocena jako vzácnější druh vyžadující další pozornost (C4a).
Libanotis pyrenaicaLibanotis pyrenaica
Libanotis pyrenaica
Libanotis pyrenaica
Libanotis pyrenaica
Fotografováno dne 2. 9. 2009 (Kojice, navigace Labe).