Dávný znak francouzských králů Fleur-de-lis údajně zachycuje lilii. Avšak tato lilie je tak podivná, že snad každého hned napadne, že by se spíš mohlo jednat o kosatec. Navíc která z evropských lilií je žlutá? Otázku přírodní předlohy na tomto znaku už řešilo tolik lidí, že kdybychom chtěli všechny teorie představit, mohli bychom k tomu zřídit samostatný web. Rozhodně nechci v tomto kratičkém článku tento problém bezezbytku a navždy vyřešit. Postačí mi si s ním jen tak trochu zalaškovat.

Fleur-de-lis

Začněme u barvy – ta je totiž nejjednodušší. Fleur-de-lis je žlutý. Žádná žlutá lilie v západní Evropě neroste (tedy kromě horského druhu Lilium pyrenaicum, který má však květy nicí), žlutý kosatec však ano, takže to musí být kosatec. Jenže! U Fleur-de-lis vlastně vůbec nejde o nějakou barvu. Jedná se o znak, takže je potřeba se na něj dívat heraldicky. Jeho žluť je vlastně znázorněním kovu – jedná se samozřejmě o zlato. Jistě je zbytečné dále vysvětlovat – s barvou reálné rostliny nemá zlato Fleur-de-lis nic společného. Vždyť třeba náš český lev je taky zvláštně bílý (tedy vlastně stříbrný) a určitě nikoho nenapadne uvažovat o tom, že bychom měli ve státním znaku lva albína. No a co teprve bychom si měli myslet o „kostkované“ moravské orlici? Barva je symbol, nepatří k vlastnostem samotné reálné předlohy. Takže najednou tady máme rostlinu bezbarvou, otevírá se tím široká cesta k barvě jakékoli.
No a teď k samotné přírodní předloze. V heraldice se můžeme setkat s několika rostlinnými druhy. Téměř nikdy se nezobrazuje rostlina celá, obvykle jen její část. Z plodů bývá nejčastěji zpodobňována hruška, jablko, granátové jablko, vinný hrozen, žalud. List lze najít lipový, dubový, kopřivový, jetelový, leknínový. Z květů v heraldice objevíme růže a lilie. A samozřejmě také dřeviny – réva vinná, lípa, jabloň, buk. Všechna vyobrazení jsou samozřejmě stylizovaná.
Abychom mohli aspoň trochu zodpovědně porovnat podobu Fleur-de-lis s lilií a kosatcem, museli bychom projít celou řadu starých (nejlépe středověkých) vyobrazení těchto rostlin. Je potřeba nazírat na staré symboly očima našich předků. Jenže kde ta vyobrazení vzít, jsou vzácná. Na jeden speciální případ ze sklonku 15. století bychom se však podívat mohli!
LilieKosatec

Iris

Podívejme se tedy na tři vyobrazení z knihy Petera Schoeffera [R]ogatu plurimo[rum] inopu[m] num[m]o[rum] egentiu[m] appotecas refuta[n]tiu[m] occasione illa, q[uia] necessaria ibide[m] ad corp[us] egru[m] specta[n]tia su[n]t cara simplicia et composita… z roku 1484. Hned první je lilie, druhý potom kosatec, třetí ilustrace znázorňuje Acorus, což je vlastně kosatec žlutý (Iris pseudacorus), tedy druh, který bývá s Fleur-de-lis ztotožňován nejčastěji.
Ať se dívám na květy všech těchto ilustrací sebevíc, nemohu se ubránit dojmu, že jsou prakticky stejné. Rozdíly jsou především v lodyze a listech. Zdá se, že středověk nelpěl na detailním vyobrazení květu lilií a kosatců, ilustrace byly velmi zjednodušené, pro oba rody se používal při znázornění květu jediný mustr. Dokonce ještě i v herbáři Jana Černého z roku 1517 (Knieha lékarská, kteráž slove herbář aneb zelinář) je o kosatci pojednáno v kapitole o lilii (jako o Lilium silvestre).
Takže když tehdy vůbec nešlo o přesný tvar květu, nemůžeme s určitostí ani my dnes tvrdit jen na základě vyobrazeného tvaru květu, o který druh se v případě Fleur-de-lis jedná.
Zajímá vás tedy, která rostlina je ve znaku Fleur-de-lis zachycena? Řeknu vám to absolutně přesně – je to prostě lilie nebo kosatec. Avšak vzhledem k tomu, že sami naši dávní předkové o tomto květu tvrdili, že zobrazuje lilii, tak bych se pokorně i já přiklonil k tomuto určení a nesnažil se zpochybňovávat prastarou klasifikaci botanickými pravidly, která jsou vlastní až epochám mnohem mladším.
KosatecKosatec
Aby tento článek nebyl zas až tak moc francouzský, dovolím si k němu připojit ještě dvě fotografie podivné rostliny, kterou jsem našel na venkovní kazatelně kaple Nejsvětější Trojice v Českém Brodě, která vznikla v roce 1585. Co myslíte, je to Fleur-de-lis? Je to spíš lilie nebo kosatec? Lilie byla symbolem Panny Marie, neposkvrněného početí i Svaté Trojice, na sakrální stavbě ji tedy lze očekávat. Kosatec byl oblíbenou rostlinou magickou, zaháněl údajně zlé duchy a zloděje, pro své jisté účinky se stal i vyhledávanou ozdobou ložnic. Safra, nějak nevím… Asi se opravdu díváme na dvě lilie…