Syn.: Lilium carniolicum subsp. albanicum (Griseb.) Hayek, Lilium chalcedonicum var. albanicum (Griseb.) Asch. et Graebn., Lilium chalcedonicum subsp. albanicum (Griseb.) K. Richt., Lilium pyrenaicum var. albanicum (Griseb.) V. A. Matthews
Čeleď: Liliaceae Juss. – liliovité

Lilium albanicum

Rozšíření: Balkánský druh, areál se táhne od Černé Hory přes Albánii do severního Řecka a zasahuje rovněž do jihozápadního Srbska, Kosova a Severní Makedonie a na jihozápad Bulharska do pohoří Belasica. Nejisté jsou údaje z Bosny a Hercegoviny.

Ekologie: Stanovištěm jsou horské louky, obvykle na břidlicích, žulách nebo hadcích. Lokality leží v nadmořské výšce 1450–2200.

Lilium albanicum

Popis: Vytrvalá cibulnatá bylina s vejcovitou cibulí; lodyha dorůstá výšky 20–50(–60) cm. Listy jsou střídavé, na okrajích a často i na žilkách drsné, dolní jsou vejčité, až 7,5 cm dlouhé a 2 cm široké, střední kopinaté, kratší. Květy jsou nicí, obvykle po 1–2(–4) ve zkráceném hroznu; listeny jsou čárkovitě kopinaté; okvětní lístky jsou volné, široce kopinaté, 2,5–3,5 cm dlouhé a 0,5–0,9 cm široké, nazpět turbanovitě ohrnuté, sytě až tmavě žluté, na bázi tmavě bradavčitě skvrnité; tyčinek je 6, jsou lysé nebo papilnaté, s červenooranžovými prašníky; semeník je svrchní. Plody jsou 1,5–2 cm dlouhé, široce obvejcovité až téměř kulovité trojpouzdré tobolky.

Ohrožení a ochrana: V Červené knize Bulharska je tato lilie hodnocena jako kriticky ohrožený druh.

Poznámka: Druh je součástí příbuzenské skupiny, do které patří Lilium pyrenaicum, Lilium carniolicum z jihovýchodních Alp a několik dalších balkánských druhů (Lilium bosniacum, Lilium jankae a Lilium chalcedonicum). Tyto druhy se navzájem liší jen v drobných znacích, např. v přítomnosti odění listů nebo převažující barvou květů; pravděpodobně jsou dobře vymezeny nepřekrývajícími se areály.

Lilium albanicum
Lilium albanicumLilium albanicum

Fotografováno dne 18. 6. 2019 (Severní Makedonie, Šar planina, Popova Šapka).