Syn.: Lilium bulbiferum var. croceum (Chaix) Pers., Lilium croceum Chaix
Čeleď: Liliaceae Juss. – liliovité
Lilium bulbiferum croceum
Rozšíření: Vyskytuje se v horách jižní Evropy, především v Západních Alpách, Juře, Apeninách a na Korsice. U nás tento poddruh neroste.
Ekologie: Roste na sušších skalách, kamenitých stráních, ale i pasekách, pastvinách a loukách, v pásmu od podhůří až do subalpínského stupně.
Popis: Vytrvalá bylina, 30-80 cm vysoká, velmi podobná i u nás se vyskytujícímu nominátnímu poddruhu. Nejpodstatnějším rozdílem mezi oběma poddruhy je absence tvorby pacibulek v úžlabí listů právě u tohoto západoevropského taxonu.
Ohrožení a ochrana: Tento taxon je chráněn zákonem v Itálii a Švýcarsku.
Poznámka: Objevuje se i v kultuře, pěstuje se jako okrasná trvalka.
Lilium bulbiferum croceumLilium bulbiferum croceum
Lilium bulbiferum croceum
Fotografováno dne 21. 6. 2006 (Itálie, Přímořské Alpy, okolí Terme di Valdieri).