Syn.: Lilium albanicum subsp. jankae (A. Kern.) Nyman, Lilium bulbiferum subsp. jankae (A. Kern.) Nyman, Lilium carniolicum subsp. jankae (A. Kern.) Asch. et Graebn., Lilium pyrenaicum var. jankae (A. Kern.) V. A. Matthews
Čeleď: Liliaceae Juss. – liliovité
Lilium jankae
Rozšíření: Balkánský druh, vyskytuje se s jistotou ve východním a jihovýchodním Srbsku a v Bulharsku; možná i v severovýchodním Řecku. Výskyt v Rumunsku, Kosovu a Makedonii je nejistý, údaj z Itálie je zřejmý omyl.
Ekologie: Stanovištěm jsou horské louky, často v okolí horní hranice lesa nebo nad ní.
Lilium jankae
Popis: Vytrvalá cibulnatá bylina; vejcovitá cibule dorůstá průměru 3,5–6(–8) cm; lodyha dorůstá výšky 30–90(–120) cm. Listy vyrůstají pouze ve střední části lodyhy, jsou čárkovitě kopinaté až kopinaté, 5–9(–14) cm dlouhé, na líci lysé, na rubu na žilnatině a podél okraje s krátkými chloupky. Listů v růžici bývá 14–20, jsou trojúhelníkovité, 40–50 cm dlouhé a asi 14 cm široké, zpravidla šedomodré, shora ploché, na spodní straně vyklenuté, většinou celokrajné (jen velmi mladí jedinci mohou mít na okraji drobné bílé zoubky), na vrcholu špičaté. Květy jsou nicí, jednotlivé nebo po 2–4 v hroznu; květní stopky jsou 4–6 cm dlouhé; listeny jsou obvykle přítomné, čárkovitě kopinaté; okvětní lístky jsou volné, široce kopinaté, 5–7 cm dlouhé a 0,8–1,3 cm široké, nazpět turbanovitě ohrnuté, zlatožluté, někdy na vnitřní straně s tmavočervenými tečkami, tyčinek je 6, jsou 2,2–2,8 cm dlouhé, s červenooranžovými, 1–1,5 cm dlouhými prašníky; semeník je svrchní. Plody jsou 3–4,5 cm dlouhé, obvejcovité, trojpouzdré tobolky.
Ohrožení a ochrana: Tato lilie je zanesena do Červené knihy Bulharska, chráněným druhem je v Srbsku, je uvedena i na seznamu přísně chráněných druhů rostlin Evropy v Bernské úmluvě; červená kniha IUCN ji klasifikuje jako druh nedostatečně známý (DD – data deficient).
Poznámka: Druh je součástí příbuzenské skupiny, do které patří Lilium pyrenaicum, Lilium carniolicum z jihovýchodních Alp a západobalkánské Lilium albanicum a Lilium bosniacum; není vyloučeno, že na Balkáně existují i další taxony. Tyto druhy se navzájem liší jen v detailních znacích, jako je odění listů nebo převažující odstín barvy květů.
Lilium jankaeLilium jankae
Lilium jankae
Lilium jankae
Fotografovali Jiří Procházka a Vít Grulich, dne 9. 6. 2010 (Srbsko, Midjor, Babin zub).