Syn.: Orchis abortiva L., Epipactis abortiva All., Serapias abortiva Scop., Centrosis abortiva (L.) Sw., Ionorchis abortiva (L.) Beck
Česká jména: volnuška brudná (Presl 1846), hnědenec zvrhlý (Sloboda 1852, Polívka 1912, Dostál 1950, Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenská jména: holoplus pometný (Reuss 1853), modruška pošvatá (Dostál 1950, Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité

Limodorum abortivum

Limodorum abortivum

Rozšíření: Především mediteránní a atlantská oblast Evropy, severní hranice prochází Belgií, jižním Německem, Rakouskem, jižní Moravou, Slovenskem, na východě areál zasahuje až po Krym, Kavkaz a Írán. U nás se tedy vyskytuje velmi vzácně jen na jihu Moravy, z většiny historických lokalit vymizel. Na Slovensku je o trochu hojnější, především v západní části země.

Ekologie: Roste v lesostepích a světlých lesích, často na vápenci, ale i na andezitech, v pásmu od nížin do podhůří. Kvete od května do července, někdy vykvétá i pod zemí.

Popis: Nezelená vytrvalá bylina s hluboko uloženým oddenkem, obligátně mykotrofní, 20–80 cm vysoká, lodyha přímá, listy zakrnělé, šupinovité, kopinaté, objímavé, přitisklé k lohyze, fialové až hnědé. Květy v 6–20(–25)květém klasu, který je až 33 cm dlouhý, listeny kopinaté, špičaté, květy velké, fialové, tmavě žilkované, sepaly vejčitě kopinaté, až 25 mm dlouhé, petaly kratší a úzce kopinaté, pysk až 22 mm dlouhý, nezřetelně 2dílný, ostruha tenká, svislá, slabě zahnutá, až 20 mm dlouhá. Plodem je tobolka.

Ohrožení a ochrana: Hnědenec zvrhlý je chráněn mezinárodní úmluvou CITES, zároveň je chráněn i zákony v mnoha zemích svého rozšíření. V ČR patří k druhům kriticky ohroženým (C1b), ve stejné kategorii je chráněn zákonem (§1). Na Slovensku je druhem potenciálně ohroženým a také chráněným zákonem (NT/§). Je uveden v Červených seznamech Rakouska, Německa, Švýcarska, zapsán do Červených knih Bulharska, Francie, Chorvatska, Ukrajiny. Zákon jej chrání i v Maďarsku a Srbsku.

Poznámka: Hnědenec se na lokalitách neobjevuje každoročně. Rostlina v letech své absence zřejmě buď kvete pod zemí, anebo činí mezi dobou květu delší než jednoleté přestávky. Proto také velmi kolísá počet exemplářů na lokalitách – v některých letech se třeba neobjeví vůbec, jindy zase vykvetou v poměrně vysokém počtu. Nutno říci, že u nás je kvetoucí hnědenec stále vzácnější.

Limodorum abortivumLimodorum abortivum
Limodorum abortivumLimodorum abortivum
Limodorum abortivumLimodorum abortivum
Limodorum abortivum
Limodorum abortivum

Fotografováno ve dnech 1. 6. 2008 (Ladislav Kovář: Rakousko, Hundsheimer Berge) a 7. 6. 2008 (Zdeněk Podešva – tobolka: Slovensko, Tematínske kopce).