Syn.: Statice brunneri Webb
Čeleď: Plumbaginaceae Juss. – olověncovité
Limonium brunneri
Rozšíření: Endemit Kapverdských ostrovů, jeden z 5 endemických druhů rodu v souostroví. Roste především na nízkém ostrově Sal, ale nevelké populace jsou známy i z pláží ostrova São Vicente a neobydlených ostrůvků Branco a Raso.
Ekologie: Vyskytuje se na písčitých nebo štěrkovitých místech v blízkosti pobřeží, zpravidla na zasolených stanovištích v mezidunových sníženinách, jen zcela výjimečně vstupuje i na skalky.
Limonium brunneri

Limonium brunneri

Popis: Vytrvalá polštářovitá bylina s dřevnatým vícehlavým oddenkem. Listy tvoří přízemní růžice, jsou kopisťovité, 2,5–4 cm dlouhé a 0,5–1,5 cm široké, celokrajné, na vrcholu zaokrouhlené až mělce vykrojené a s krátkou nasazenou špičkou. Lodyhy vyrůstají z polštáře ve větším počtu, jsou asi 30 cm dlouhé a zpravidla se na nich netvoří sekundární růžice, jsou víceméně oblé, nekřídlaté. Květenství je latovité, bohaté, klásky jsou hustě rozmístěné (na 1 cm jich připadá 12–16), v každém klásku bývají 2–4 květy, které podpírají 3 listeny (vnitřní je 2,9–3,4 mm dlouhý); kalich je nálevkovitý, 3,5–5 mm dlouhý, bělavý nebo bílý, s průsvitným lemem; koruna je narůžovělá. Plodem je tobolka.
Záměny: Velmi podobný je jiný kapverdský endemický druh rodu, Limonium braunii. Rozezná se podle nekřídlatých lodyh a absencí sekundárních listových růžic na lodyhách; oba druhy se liší ekologicky (L. brunneri roste většinou na substrátu nezpevněném, L. braunii většinou na pevném) a taky geograficky – na ostrovech se vzájemně nepotkávají. Ostatní kapverdské druhy rodu jsou polokeříky s 1–2 lodyhami vyrůstajícími z růžice listů a najdeme je na skalách ve vnitrozemí ostrovů.
Limonium brunneri
Limonium brunneri
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 11. 11. 2006 (Kapverdy, Sal: Santa Maria).