Syn.: Statice cordata sensu Hayek, non L., Statice cancellata Bernh. ex Bertol. var. cancellata, Limonium dictyophorum (Tausch) Degen, Statice cancellata Bernh. ex Bertol.
Čeľaď: Plumbaginaceae Juss. – olověncovité / olovníkovité
Limonium cancellatum
Rozšírenie: Mediteránny druh s obmedzeným areálom. Vyskytuje sa hojne v oblasti Jadranu v Slovinsku, Chorvátsku a v Čiernej Hore, odkiaľ výskyt pokračuje do Grécka. Výskyt v Albánsku nie je istý.
Ekológia: Rastie v štrbinách a puklinách pobrežných skál a na kamenitých plážach v dosahu mora, často veľmi pospolito. Vertikálne rozšírenie má od 0 do 20 m n. m. Kvitne od júna až do októbra.
Limonium cancellatum
Opis: Trváca, husto krátko chlpatá rastlina vysoká (5–)10–20(–25) cm. Hlavné i bočné byle sú „cik-cak“ vetvené a vytvárajú charakteristickú mriežku, vďaka ktorej je druh ľahko určiteľný. Prízemné kopijovité listy vytvárajú riedku ružicu. Kvety sú usporiadané v chudobných, 2–5 cm dlhých klasoch. Tie sú zväčša 1–2-kveté. Koruna 4,5–5 mm v priemere, roztvorená, korunné lupienky svetlo až tmavo fialové.
Limonium cancellatum
Limonium cancellatum
Poznámka: Ekologicky veľmi úzko špecializovaný druh osídľujúci extrémne stanovištia s veľmi obmedzenou konkurenciou iných druhov rastlín. Na vhodných miestach tvorí otvorené, viac menej čisté porasty.
Limonium cancellatum
Foto: 1. 9. 2005 (Chorvátsko, Istria) a 24. 8. 2009 (Chorvátsko, ostrov Brač).