Syn.: Limonium confusum subsp. densissimum Pignatti, Limonium globulariifolium subsp. tommasinii Pignatti, Limonium ramosissimum subsp. tommasinii Pignatti, Statice confusa Rchb. f.
Čeleď: Plumbaginaceae Juss. – olověncovité
Limonium densissimum
Rozšíření: Roste v západní části Středozemí v Itálii, kde je uváděn z jadranského pobřeží při ústí Pádu a ze Sicílie, dále ve Francii, kde byl zaznamenán v oblasti kolem ústí Rhôny (Camargue), a ve Španělsku. Výskyt na Korsice a Sardinii je nejistý.
Ekologie: Provází zasolená stanoviště na mořském pobřeží, nejčastější je v mokřadech v mezidunových sníženinách.
Limonium densissimum
Popis: Vytrvalá bylina s růžicí listů, vysoká 30–60(–80) cm; lodyhy jsou bezlisté. Listy jsou obkopinaté až kopisťovité, 3–10(–13) cm dlouhé a 1–1,8(–2,7) cm široké, celokrajné, s 3, řidčeji 5 souběžnými žilkami, na vrcholu špičaté nebo zaokrouhlené a hrotité. Květenství zaujímá horní čtvrtinu lodyhy a tvoří je téměř okolíkatě uspořádané klasovité větve, všechny postranní větve nesou květy; klasy jsou 1–4 cm dlouhé, husté; klásky nesou 2–4 květy; vnitřní listen pod kláskem je 4–4,7 mm dlouhý; kalich je vytrvalý, koruna je světle růžovofialová, opadavá. Plody jsou nažky.
Poznámka: Rod Limonium patří k nejobtížnějším skupinám středozemní flóry. Je zde rozlišováno více než 100 druhů, které mají často velmi malé areály; mimo jiné je to dáno tím, že některé druhy se vyznačují triploidním chromozomovým počtem a s tím spojeným apomiktickým rozmnožováním. Tento druh patří do skupiny druhů, které nevytvářejí sterilní větvičky na bázi květenství.
Limonium densissimum
Limonium densissimum
Limonium densissimum
Fotografováno dne 14. 9. 2013 (Francie, slaniska u Port-Saint-Louis-du-Rhône).