Syn.: Statice spectabilis Svent.
Čeleď: Plumbaginaceae Juss. – olověncovité
Limonium spectabile
Rozšíření: Endemit Kanárských ostrovů, vyskytuje se velmi vzácně jen na ostrově Tenerife.
Ekologie: Roste na pobřežních skalách a útesech, a to zřejmě jen na třech lokalitách na severozápadě ostrova Tenerife, v pásmu od 5 do 400 m n. m.
Popis: Polokeř, 20–50 cm vysoký, listy v obrysu obvejčité až obkopinaté, peřenodílné až zpeřené, lysé, lodyhy nekřídlaté, květenstvím je lata, kalich nálevkovitý, modrý, koruna bílá. Kvete od března do května.
Ohrožení a ochrana: Taxon je velmi vzácný, celá populace pravděpodobně nepřesahuje 170 exemplářů. Proto je druh ve španělské Červené knize zařazen ke kriticky ohroženým, je také uveden v seznamu přísně chráněných rostlin Úmluvy o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť (Bernská úmluva).
Limonium spectabileLimonium spectabile
Limonium spectabile
Fotografováno dne 15. 6. 2006 (fotografované rostliny pocházejí z kultury – Španělsko, Kanárské ostrovy, Gran Canaria, Tafira – Jardín Botánico Viera y Clavijo).