Čeleď: Plumbaginaceae Juss. – olověncovité
Limonium sventenii
Rozšíření: Endemit Kanárských ostrovů, vyskytuje se jen na ostrově Gran Canaria.
Ekologie: Roste velmi vzácně (jen ve třech populacích) v oblasti sukulentového buše, a to pouze v západní části ostrova Gran Canaria, v pásmu od 300 do 800 m n. m.
Popis: Polokeř, 50–70 cm vysoký, listy řapíkaté, čepele okrouhlé, celokrajné, až 14 cm dlouhé, stejně dlouhé jako řapíky, stonky chudě větvené, úzce křídlaté, kalich nálevkovitý, modrofialový, koruna bílá, kvete od března do srpna. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Jedná se o značně vzácný druh, španělská Červená kniha jej řadí ke kriticky ohroženým (CR), zároveň je uveden i v Úmluvě o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť (Bernská úmluva).
Limonium sventeniiLimonium sventenii
Limonium sventenii
Fotografováno dne 15. 6. 2006 (fotografované rostliny pocházejí z kultury – Španělsko, Kanárské ostrovy, Gran Canaria, Tafira – Jardín Botánico Viera y Clavijo).