Syn.: Antirrhinum alpinum L., Cymbalaria alpina (L.) Raf.
Čeleď: Plantaginaceae Juss. – jitrocelovité
Linaria alpina
Rozšíření: Druh z hor střední a jižní Evropy – Pyreneje, Alpy, Apeniny, Karpaty, pohoří Balkánského poloostrova. U nás se nevyskytuje, velice vzácně se objevuje na Slovensku, častější je v rakouských Alpách.
Ekologie: Roste na pohyblivých kamenitých sutích, především v alpínském (vzácněji v subalpínském) stupni, v Alpách do výšky 2800 m n. m. Kvete od května do srpna.
Linaria alpina
Popis: Vytrvalá (monokarpická) bylina, lodyha poléhavá, na konci vystoupavá, 5–25 cm dlouhá, větvená, hustě listnatá. Listy jsou čárkovité, ve 4četných přeslenech, 5–15 mm dlouhé a 0,7–2,5 mm široké. Květní hrozny 3–15květé, koruna fialová, patro dolního pysku oranžové, vzácně však i celá žlutá, bílá nebo růžová. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Na Slovensku patří lnice alpská ke kriticky ohroženým (CR) a zákonem chráněným druhům.
Poznámka: Jedná se o velice dekorativní druh, který se občas objevuje i v kultuře, uplatňuje se především na skalkách.
Linaria alpina
Linaria alpinaLinaria alpina
Linaria alpina
Fotografováno dne 15. 8. 2004 (Rakousko, Raxalpe).