Syn.: Antirrhinum bipunctatum L., Linaria ficalhoana Rouy, Linaria filifolia Lag.
Čeleď: Plantaginaceae Juss. – jitrocelovité
Linaria bipunctata subsp. glutinosa
Rozšíření: Druh Linaria bipunctata se vyskytuje výhradně na Pyrenejském poloostrově, především v jeho centrální části. Na našich snímcích představujeme vzácný, úzce endemický a přísně chráněný poddruh Linaria bipunctata subsp. glutinosa (syn. Linaria ficalhoana Rouy), který se vyskytuje pouze na jihozápadním pobřeží Portugalska.
Ekologie: Roste na suchých travnatých stanovištích a pastvinách, na výslunných svazích, stoupá až do nadmořské výšky okolo 1050 m. Zmiňovaný portugalský endemický poddruh se objevuje jen na pobřežních písčinách, dunách, společně například s druhy Anchusa calcarea, Cyperus capitatus, Eryngium maritimum, Herniaria maritima, Malcolmia littorea, Silene littorea, Thymus carnosus aj., nestoupá nad 130 m n. m. Kvete od dubna do července.
Linaria bipunctata subsp. glutinosa
Popis: Jednoletá nebo dvouletá, výjimečně i vytrvalá bylina. Lodyha je vystoupavá až přímá, 5–45 cm dlouhá, obvykle větvená, žláznatě chlupatá. Spodní listy vyrůstají v přeslenech po 3–4, horní jsou střídavé, úzce kopinaté až obkopinaté, 1,5–20 mm dlouhé a 0,25–3,5 mm široké, mírně podvinuté, na vrcholu tupé nebo špičaté. Květenství je terminální, může být až 15 cm dlouhé, 2–15květé; listeny jsou čárkovité; kališní lístky jsou čárkovité, nestejné, horní jsou delší; koruna je 10–19 mm dlouhá, žlutá až žlutooranžová, ostruha je načervenalá. Plodem je vejcovitá tobolka, až 4 mm dlouhá. Oba poddruhy se odlišují především šířkou listů – nominátní poddruh má listy podstatně užší, sotva 1 mm široké, subsp. glutinosa až 3,5 mm široké.
Ohrožení a ochrana: Portugalský pobřežní poddruh patří k nejvzácnějším rostlinám Evropy, je chráněn jak portugalským zákonem, tak evropskou Směrnicí o stanovištích 92/43/EHS (je zde zapsán jako Linaria ficalhoana Rouy), je uveden i v soupisu přísně chráněných druhů Evropy v Bernské úmluvě. Červený seznam IUCN (2011) jej řadí k taxonům nedostatečně prostudovaným (DD).
Linaria bipunctata subsp. glutinosa
Linaria bipunctata subsp. glutinosa
Linaria bipunctata subsp. glutinosa
Linaria bipunctata subsp. glutinosa
Linaria bipunctata subsp. glutinosa
Fotografovala Jindřiška Vančurová, ve dnech 19. 4. 2017 (Portugalsko, Vila Nova de Milfontes, Praia do Malhão) a 20. 4. 2017 (Portugalsko, Zambujeira do Mar, Praia dos Alteirinhos).