Syn.: Linum caespitosum Sm., Linum doerfleri Rech. f., Xantholinum arboreum (L.) Rchb.
Čeleď: Linaceae S. F. Gray – lnovité
Linum arboreum
Rozšíření: Východomediteránní druh, byl pro vědu popsán z řeckého ostrova Kréta, jeho areál se dále táhne přes ostrovy Karpathos a Rhodos až do jihozápadního Turecka.
Ekologie: Roste na strmých vápencových skalách, ve skalních štěrbinách, preferuje částečně zastíněné soutěsky. Kvete od ledna do června.
Linum arboreum
Popis: Bohatě větvený keř dosahující výšky okolo 100 cm. Listy vyrůstají na konci větví, jsou střídavé, přisedlé, často nahloučené ve více nebo méně hustých růžicích, čepele jsou kopisťovité, (5–)10–20 mm dlouhé a 3–10 mm široké, jednožilné, s chrupavčitými okraji. Květenství je vrcholové, chudokvěté, poměrně kompaktní; kališní lístky jsou úzce kopinaté, 5–8 mm dlouhé, špičaté, 5 žlutých korunních lístků má délku 12–18 mm. Plodem je kulovitá tobolka, 5–8 mm dlouhá.
Linum arboreum
Linum arboreum
Linum arboreum
Linum arboreum
Fotografováno dne 16. 4. 2017 (Řecko, Kréta, v soutěsce Imbros Gorge).