Syn.: Linum trinervium Freyn, Adnolinum austriacum Rchb.
Čeleď: Linaceae S. F. Gray – lnovité
Linum austriacum
Rozšíření: Původní ve střední, jižní a jihovýchodní Evropě a Turecku, dnes se vyskytuje i v Polsku a Německu. U nás původní na jižní Moravě, v současnosti roste i ve středu a na severozápadě Čech.
Ekologie: Roste na suchých slunných stráních, skalních stepích a synantropních stanovištích, obzvlášť na vápnitých půdách.
Popis: Vytrvalá, 20–60 cm vysoká bylina. Lodyhy lysé, na bázi vystoupavé, jinak přímé. Listy střídavé, přisedlé, čepel celokrajná, 10–20 mm dlouhé, 0,5–2 mm široké, čárkovitě kopinaté, šedozelené. Květenstvím je nepravidelný složený vidlan, květní stopky po odkvětu rozestálé až obloukovitě sehnuté. Kališní lístky 3,5–5 mm dlouhé, korunní lístky klínovitě obvejčité, na vrcholu uťaté, 10–18 mm dlouhé, 9–16 mm široké. Plodem je tobolka. Kvete od května do července.
Ohrožení a ochrana: Len rakouský je u nás řazen k vzácnějším druhům vyžadujícím další pozornost (C4a).
Linum austriacumLinum austriacum
Linum austriacum
Fotografováno dne 7. 6. 2006 (Praha-Radotín).