Syn.: Cathartolinum catharticum (L.) Small., Cathartolinum pratense Rchb., Nezera cathartica (L.) Nieuwl.
Čeleď: Linaceae S. F. Gray – lnovité
Linum catharticum
Rozšíření: Vyskytuje se téměř v celé Evropě (od Irska po Ural), chybí jen na severu Skandinávie a na jihu Středozemí, objevuje se rovněž v Turecku, severním Íránu a na Kavkaze. Byl zavlečen do mnoha oblastí světa, byl zaznamenán například na severovýchodě USA a jihovýchodě Kanady, ale také na jihoamerické Ohňové zemi a Novém Zélandu. U nás roste roztroušeně od nížin po nižší hory. Na Slovensku je výskyt obdobný.
Ekologie: Roste především na živinami bohatých půdách, ve vyšších polohách na vápnitých půdách, vždy na vlhčích loukách a slatinách, především v rozvolněnějších porostech. Kvete od června do srpna.
Linum catharticum
Popis: Jednoletá, dvouletá až víceletá bylina s lodyhou přímou, 5–30 cm dlouhou, obvykle jen v květenství větvenou. Kopinaté listy jsou vstřícné, 5–20 mm dlouhé a 1–4 mm široké, s jedinou žilkou, dolní jsou tupé, horní špičaté. Květy jsou uspořádány v řídkém vidlanu, květní stopky jsou delší než listeny, před rozkvětem jsou květy nicí, později vzpřímené. Kališní lístky jsou kopinaté, 2–3,2 mm dlouhé, špičaté, s blanitým okrajem, korunní lístky jsou obvejčité, bílé, 2krát delší než kalich. Plodem je kulovitá tobolka.
Linum catharticumLinum catharticum
Linum catharticum
Fotografovali Petr Krása, dne 23. 6. 2006 (Sokolovská pánev, Poříčský les), Ladislav Hoskovec, dne 18. 6. 2017 (Polabí, Oškobrh).