Čeľaď: Linaceae S. F. Gray – lnovité / ľanovité
Linum dolomiticum
Rozšírenie: Maďarsko, endemit Szénášskych kopcov (označovaných aj ako Budínske kopce) patriacich do pohoria Piliš. Rastie na piatich mikrolokalitách v prísne chránenej oblasti s rozlohou asi 10 ha (Buda Landscape Protection Area). Celá oblasť je oplotená kvôli regulácii množstva lesnej zveri.
Ekológia: Rastie na výslnných skeletnatých svahoch a stráňach.
Biotop
Opis: Trváca sivozelená a holá rastlina vysoká 10–15 cm. Byle v trse, na báze slabo drevnaté, priame alebo vystúpavé, riedko olistené. Listy obrátene úzko vajcovité až obrátene kopijovité, prízemné v ružici, byľové striedavé, sediace. Kvety v riedkej vidlici po 2–6, kališné lístky vajcovito kopijovité, 6–7 mm dlhé, korunné lupienky obrátene vajcovité, zlatožlté, 10–16 mm dlhé. Kvitne od mája do júla. Plodom je guľovitá tobolka s desiatimi semenami.
Ohrozenie a ochrana: Národnou legislatívou prísne chránený druh od roku 1934, zaradený aj do Berneskej konvencie a CORINE Biotopes and the Habitats Directive (92/43/EEC).
Poznámka: Na prežitie druhu je potrebná mykoríza. Semená z troch populácií sú uložené v maďarskej génovej banke v Tápiószele.
Linum dolomiticumLinum dolomiticum
Linum dolomiticumLinum dolomiticum
Foto: 1. 5. 2007 (Maďarsko, Pilisszentiván).
Za pomoc a sprevádzanie po lokalite ďakujeme Viktorovi Kerényi-Nagy.