Syn.: Cathartolinum gallicum (L.) Rchb., Chrysolinum gallicum (L.) Fourr., Linum aureum Waldst. et Kit., Linum gallicum L.
Česká jména: len trojblizný (Dostál 1989)
Slovenská jména: ľan trojbliznový (Futák 1982)
Čeleď: Linaceae S. F. Gray – lnovité
Linum trigynum
Rozšíření: Druh je původní v rozsáhlém areálu sahajícím od severní Afriky přes jižní a střední Evropu až po západní Asii. Severní hranice jeho rozšíření prochází jižním a východním Slovenskem. Je zavlečený do jižní Austrálie (New South Wales, Victoria, Tasmánie), na Nový Zéland, do Severní Ameriky (Kalifornie) a na Havajské ostrovy. V Austrálii a Tasmánii je druh považovaný za obtížný plevel.
Ekologie: Druh roste na travnatých stanovištích, ve stepi, na kamenitých chudých půdách, v některých oblastech stal se plevelem lesů, pastvin a okrajů cest. Roste v pásmu od hladiny moře po 1000 m n. m.
Linum trigynum
Popis: Jednoletá bylina, 10–40(–50) cm vysoká; lodyhy jsou vystoupavé nebo přímé, nahoře větvené, lysé. Listy jsou střídavé, čárkovitě kopinaté až úzce eliptické, na vrcholu s krátkou špičkou, 5–20 mm dlouhé, 1–2 mm široké, lysé. Květenstvím jsou terminální, chudé vidlany; stopky jsou obvykle kratší než 5 mm, listeny kopinaté, květy pětičetné. Kališní lístky jsou kopinaté až vejčité, na vrcholu špičaté, 3–4 mm dlouhé, s okraji brvitými, někdy blanitými. Korunní lístky jsou obvejčité, s vyznačenými podélnými žilkami, na vrcholu s mělkými zuby, 4–6 mm dlouhé, žluté. Tyčinky jsou krátké, nad tyčinky vyčnívají 3 štíhlé pestíky s kulovitými bliznami. Plodem jsou vejčité tobolky, 2–3 mm dlouhé, s hnědými semeny.
Ohrožení a ochrana: Na Slovensku je len trojblizný hodnocen jako kriticky ohrožený (CR), patří zde také k zákonem chráněným druhům (§).
Linum trigynum
Linum trigynum
Linum trigynum
Fotografováno dne 19. 4. 2014 (Malta, Ghar il-Kbir).