Lípa u děkanského kostela v Čelákovicích

Tilia cordata, lípa srdčitá (Malvaceae):

  • Výška stromu: asi 20 m (v roce 2009)
  • Obvod kmene: 259 cm (v roce 2009)
  • Šířka koruny: asi 12 m
  • Odhadované stáří: asi 165 let (v roce 2019), údajně byla vysazena v roce 1854

Tato lípa roste před vchodem do areálu děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Čelákovicích (okres Praha-východ). Zdejší románský kostel pochází už z první čtvrtiny 13. století, v období baroka byl výrazně upraven. Je obehnán ohradní zdí, poblíž lípy se na kamenném podstavci tyčí litinový kříž. Strom byl údajně vysazen v roce 1854 u příležitosti oslavy sňatku císaře Františka Josefa I. s Alžbětou Bavorskou, mezi národy dávného mocnářství obecně dobře známou pod přezdívkou Sissi. Památným stromem byla čelákovická lípa vyhlášena dne 25. 1. 1983.

V současnosti máme dobré povědomí o takzvaných lípách svobody (či lípách republiky), které byly vysazovány po vyhlášení československé samostatnosti v roce 1918 a v následných letech. Nicméně nelze opomenout, že hrdé oslavy republikánské byly odchovány příkladně organizovanými dřívějšími slavnostmi veskrze monarchistickými – události na císařském dvoře byly národem sledovány vždy s patřičnou úctou. Sňatek císaře Františka Josefa byl tedy oslavován rovněž, vysazování dlouhověkých stromů mělo novému manželskému páru jistě symbolizovat přání dlouhého života. Vzpomeňme též, že kromě půvabných slovanských lip se při této příležitosti vysazovaly i statné německé duby.

Lípa u děkanského kostela v Čelákovicích
Lípa u děkanského kostela v Čelákovicích
Lípa u děkanského kostela v Čelákovicích
Lípa u děkanského kostela v Čelákovicích

Fotografováno dne 27. 1. 2019.