Lípa na hrázi rybníka Fabrák, Úvaly

Tilia cordata, lípa srdčitá (Malvaceae):

  • Výška stromu: asi 15 m (v roce 2019)
  • Obvod kmene: pod rozvětvením 433 cm (tedy ve výšce 70 cm, ve 130 cm již 714 cm)
  • Odhadované stáří: zhruba 150 let (v roce 2019)

Tato dosti nízko větvená lípa s mohutnými kosterními větvemi roste ve středočeské obci Úvaly (okres Praha-východ), památným stromem byla vyhlášena dne 12. listopadu 2009.

Byla vysazena pravděpodobně při zakládání cukrovarského rybníka Fabrák v sedmdesátých letech 19. století členy Štěpařského a okrašlovacího spolku v Ouvalech. Spolek založený v roce 1877 měnil rychle nehostinný charakter městečka obklopeného holými stráněmi, které byly horlivými členy spolku zalesňovány.

Cukrovarský rybník Fabrák byl vybudován roku 1874 Viktorem Riedelem z Riedelsteinu na místě louky starousedlíky nazývané Chobot. Někdy se mu také říkalo rybník Tovární nebo Michigan. Sloužil jako zdroj užitkové vody pro provoz cukrovaru postaveného roku 1874 podle návrhu architekta Jana Kouly z Českého Brodu. Cukrovar byl významnou složkou místního života, závisel na něm zejména hmotný rozkvět městečka, ale měl i význam kulturní, neboť zaměstnanci cukrovaru byli členy různých úvalských spolků.
Z hráze rybníka je pěkný pohled na železniční most Devět kanálů, klenutý, 13 m vysoký viadukt postavený v roce 1844 za dohledu inženýra Jana Pernera (1815–45), českého stavitele železničních tratí. Most z pískovcových a žulových kvádrů vyrostl v rekordním čase, stavba byla zahájena 15. dubna 1844 a byla dokončena 30. listopadu téhož roku. Most je zapsán v seznamu Národního památkového ústavu. Jedná se o největší stavbu na trati Praha – Olomouc.

Lípa na hrázi rybníka Fabrák, Úvaly
Lípa na hrázi rybníka Fabrák, Úvaly
Lípa na hrázi rybníka Fabrák, Úvaly
Lípa na hrázi rybníka Fabrák, Úvaly

Fotografováno ve dnech 2. 11. 2018, 23. 2. a 15. 11. 2019.