Lípy v Římově, lípa Jana Gurreho

Tilia platyphyllos, lípa velkolistá (Malvaceae):

  • Výška stromu: asi 14 m (1995)
  • Obvod kmene: 760 cm (2008)
  • Šířka koruny: 17 m
  • Odhadované stáří: přes 600 let

Tato lípa roste v poutním areálu v Římově u kostela svatého Ducha, je nejstarším a nejmohutnějším památným stromem okresu České Budějovice. Kmen lípy je zcela dutý a jeho středem vede adventivní kořen. Koruna je v současné době tvořena převážně novými výmladky, z původní se zachovalo minimum.
Mezi památné stromy byla zařazena 9. června 2000, v roce 2008 byla tato lípa vyhlášena stromem roku, získala tehdy téměř polovinu všech hlasů ankety.

Lípa byla údajně vysazena kolem roku 1330. V roce 1626 došlo pod tehdy již 300 let starou lípou k božskému zjevení jezuitskému lékárníkovi Janovi Gurremu. Poté Jan Gurre navrhl v místě postavit loretánskou kapli a kostel sv. Ducha tak, aby lípa zůstala nedotčena. Římov se stal poutním místem, v okruhu 5 km tu byla vystavěna i křížová cesta s 25 zastaveními (Římovské pašije).
Koncem 20. století byla už lípa u kostela v žalostném stavu. K první novodobé údržbě stromu došlo roku 1990. Bylo provedeno odstranění poškozených větví a ošetření zabraňující šíření hniloby. Při další údržbě v roce 1996 byla zbourána přizděná kaple a odstraněno několik kubických metrů ztrouchnivělé hmoty z dutiny stromu – tehdy byl odhalen vzdušný kořen o výšce 3,5 metru, který vede středem lípy a zajišťuje výživu a stabilitu stromu. Koruna byla zkrácena a do okolí stromu byla injektáží vpravena výživa pro strom. Tehdy provedený odhad věku byl 650–660 let.

V Římově rostou ještě další dvě památné lípy (Tilia cordata), druhá pod hřbitovem u kapličky římovské pašijové cesty – zastavení setkání Krista se sv. Veronikou, třetí u rybníka.

Lípy v Římově, lípa Jana Gurreho
Lípy v Římově, lípa Jana Gurreho
Lípy v Římově, lípa Jana Gurreho
Lípy v Římově, lípa Jana Gurreho

Fotografováno dne 23. 7. 2021.