Lípa ve Smečně

Tilia platyphyllos, lípa velkolistá (Malvaceae):

  • Výška stromu: asi 13 m (v roce 2009)
  • Obvod kmene: asi 475 cm
  • Šířka koruny: 9 m
  • Odhadované stáří: nanejvýše 300 let (v roce 2019)

Tato lípa roste mezi zámkem a farním kostelem Nejsvětější Trojice v obci Smečno (okres Kladno), poblíž sochy sv. Jana Nepomuckého z roku 1723. Památným stromem byla vyhlášena dne 25. 7. 1978.

Přestavba pozdně gotické tvrze na renesanční zámek byla zahájena za Jiřího Adama Bořity z Martinic v osmdesátých letech 16. století, Martinicové drželi Smečno od 15. století. Jeho synovec Jaroslav Bořita z Martinic využil pobělohorských konfiskací a svůj majetek výrazně znásobil, takže po třicetileté válce se stal smečenský zámek sídlem jednoho z nejbohatších šlechtických rodů v Čechách. Výjimečnost tohoto sídla podtrhují i pozůstatky staré zámecké zahrady, ve které stojí někdejší oranžerie, vybudovaná patrně podle návrhu architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera (1689–1751) ve druhé čtvrtině 18. století.
Památkou mimořádného významu je však i kostel Nejsvětější Trojice, k jehož renesanční přestavbě došlo kolem roku 1587. Schraňuje velmi cenné varhany, jejichž skříň pochází z doby vysvěcení kostela po přestavbě. Byť byl tento nástroj v následných dobách nejednou přestavován, lze jej jistě přiřadit k nejstarším dochovaným varhanám v českých zemích.
V okolí kostela se dříve nacházel hřbitov, byl odstraněn až kolem roku 1800. Zda hřbitov zasahoval až k dnešní lípě (a lípa tedy byla vysazena až po zrušení hřbitova), anebo jestli souvisí výsadba této lípy už se vztyčením sochy sv. Jana Nepomuckého, není jasné.

Lípa ve Smečně
Lípa ve Smečně
Lípa ve Smečně
Lípa ve Smečně

Fotografováno dne 3. 6. 2019.