Lípa u kaple sv. Cyrila a Metoděje v Solopyskách

Tilia cordata, lípa srdčitá (Malvaceae):

  • Výška stromu: 19 m (v roce 2018)
  • Obvod kmene: 439 cm (v roce 2019)
  • Šířka koruny: 15 m (v roce 2009)
  • Odhadované stáří: přes 200 let (v roce 2019)

Tato lípa roste u kaple sv. Cyrila a Metoděje v katastru obce Solopysky (okres Kutná Hora). Je to velmi výrazná krajinná dominanta stojící uprostřed pole. Památným stromem byla prohlášena dne 1. 1. 1990.

Když dnes jdete ze Solopysk do Pučer, musíte přes Červený Hrádek. Dříve tu ale vedla přímá cesta napříč poli. Zhruba 420 metrů od solopyského hřbitova, na křižovatce s dnes již neexistující cestou z Hrádku do Dobřeně, byla v roce 1863 postavena kaplička sv. Cyrila a Metoděje. Avšak už dříve tu stávala právě tato lípa – solitérní strom je vyznačen už v mapě z roku 1838 a na josefském mapování z druhé poloviny 18. století je na tomto místě zakreslen kříž. Zhruba 580 metrů odtud na západ, při oné dnes již neexistující cestě do Hrádku, byly rovněž u kříže vysazeny ještě další dvě lípy. Z celé této sítě polních cest dodnes přetrvaly jen fragmenty, v krajině však zůstaly stát jako majáky odkazující na někdejší křižovatky vysoké lípy. Jsou to připomínky časů, kdy naše rodné lány ještě vůbec nebyly až tak strašlivě širé, kdy je rytmizovaly četné polní cesty a meze. Nějak nám váš obraz širých lánů, pane Josefe Václave Sládku, nakynul; k naší velké škodě jsme si taky už dávno odvykli vidět pole jako květná luka plná něhy.

Velké, širé, rodné lány,
jak jste krásny na vše strany,
od souvratě ku souvrati
jak vás dnes to slunko zlatí!

Vlavé žito jako břehy,
květná luka plná něhy,
na úhoru, v žírné kráse,
pokojně se stádo pase.

Nad vámi se nebe klene
jako v květu pole lněné,
nad lesy jen z modrošíra
pára v tichý déšť se sbírá.

A jak slunce vás tak zhřívá
a jak cvrček v klasech zpívá,
v šíř i v dál, vy rodné lány,
buďte vy nám požehnány!

Lípa u kaple sv. Cyrila a Metoděje v Solopyskách
Lípa u kaple sv. Cyrila a Metoděje v Solopyskách
Lípa u kaple sv. Cyrila a Metoděje v Solopyskách
Lípa u kaple sv. Cyrila a Metoděje v Solopyskách
Lípa u kaple sv. Cyrila a Metoděje v Solopyskách
Lípa u kaple sv. Cyrila a Metoděje v Solopyskách
Lípa u kaple sv. Cyrila a Metoděje v Solopyskách

Fotografováno dne 8. 5. 2019.