Lípa u Šťávů
Tilia cordata, lípa srdčitá (Malvaceae):

  • Výška stromu: asi 18 m (v roce 2009)
  • Obvod kmene: asi 460 cm
  • Šířka koruny: asi 18 m
  • Odhadované stáří: zhruba 440 let (v roce 2019)

Pozoruhodná lípa srdčitá roste na prostranství před restaurací U Šťávů v Brně-Bystrci. Památným stromem byla vyhlášena dne 21. 4. 1979.

Zatímco v centru Brna najdeme památné stromy povětšině nanejvýše 200 let staré – především zhruba 150 let staré platany, které byly vysazovány na místě tehdy bořených městských hradeb a v jejich okolí – v okrajových částech města můžeme objevit i několik stromů starších. Tato lípa je pravděpodobně brněnským stromem naprosto nejstarším.
O nejstarší historii Bystrce mnoho zpráv není, za zmínku stojí, že Bystrc byla v nejstarších dobách součástí panství hradu Veveří. První doklad o existenci farního kostela v Bystrci pochází až z roku 1531, od šedesátých let 16. století měl patronátní právo nad zdejší farností klášter starobrněnských cisterciaček. Právě tato doba se zhruba shoduje i se začátkem života této lípy. V blízkosti lípy stojí památkově hodnotná socha sv. Jana Nepomuckého z druhé poloviny 18. století.
Lípa u Šťávů
Lípa u Šťávů
Lípa u Šťávů
Lípa u Šťávů
Lípa u Šťávů
Lípa u Šťávů
Fotografováno dne 31. 8. 2018.