Lípa v Horní Ledči
Tilia ×vulgaris, lípa obecná (Malvaceae):

  • Výška stromu: asi 25 m (v roce 2007)
  • Obvod kmene: asi 488 cm
  • Šířka koruny: asi 16 m
  • Odhadované stáří: zhruba 300 let (v roce 2007)

Tato lípa roste na prostranství před budovou Lesní správy v Ledči nad Sázavou (okres Havlíčkův Brod), její dutina je krytá šindelem. Byla snad vysazena někdy na přelomu 17. a 18. století, po dokončení stavby nedalekého Thunovského letohrádku, zřejmě tehdy byla součástí zámeckého parku. Dne 4. 2. 2012 byla vyhlášena památným stromem.

Určování lip není snadné, především u lip do krajiny vysazených člověkem může nastat nejistota. Tato lípa je určována jako lípa obecná (Tilia ×vulgaris), tedy jako kříženec lípy srdčité (Tilia cordata) a lípy velkolisté (Tilia platyphyllos). Tyto hybridní lípy jsou v současnosti na našem území uváděny z 25 lokalit památných stromů, nelze však vyloučit – spíše je to pravděpodobné – že ve skutečnosti bude památných stromů tohoto hybridního druhu více. Především u tzv. Lip svobody, které byly vysazovány při oslavách vzniku Československa, je při určování nutná obezřetnost. Sortiment tehdejších zahradnických firem byl pestrý, v jejich zájmu bylo dodávat obcím stromy co nejefektnější, dobře rostlé už v době výsadby. Dlužno upozornit, že právě tento kříženec je stromem poměrně rychle rostoucím.
Lípa v Horní Ledči
Lípa v Horní Ledči
Lípa v Horní Ledči
Lípa v Horní Ledči
Lípa v Horní Ledči
Fotografováno dne 6. 9. 2018.