Syn.: Cestichis dolichostachya (Fukuy.) Tuyama
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Liparis dolichostachya
Rozšíření: Endemit Mikronésie, roste pouze v čedičové části ostrova Babeldaob, který je součástí souostroví Palau.
Ekologie: Epifytická rostlina. Květy byly pozorovány prakticky po celý rok.
Liparis dolichostachya
Popis: Vytrvalá bylina až 30 cm vysoká, na bázi lodyhy se nachází hlízka, obalená redukovanými šupinovitými listy papírovité konzistence. Listy vyrůstají v počtu 1–2 z vrcholu hlízky, jsou čárkovité až úzce obkopinaté, až 15 cm dlouhé a 1,2 cm široké. Květenství je dosti bohatý hrozen delší než listy; listeny jsou krátké, vejčité; květy jsou neresupinátní; vnější i vnitřní okvětní lístky jsou krémové až světle žluté, čárkovité až kopinaté, pysk směřuje vzhůru a bývá někdy sytěji zbarvený; sloupek je asi 2 mm dlouhý. Plodem je válcovitá tobolka.
Ohrožení a ochrana: Druh je pod ochranou mezinárodní úmluvy o obchodu s přírodninami CITES.
Poznámka: Rod Liparis patří mezi orchidejemi mezi ty velmi početné, zahrnuje asi 428 druhů rozšířených po celém světě. Jsou mezi nimi rostliny terestrické, jako je jediný evropský zástupce rodu Liparis loeselii, ale zejména v tropech je řada druhů epifytických. Na Palau byly zaznamenány celkem čtyři (tři z nich jsou endemické), všechny jsou epifyty.
Liparis dolichostachya
Liparis dolichostachya
Liparis dolichostachya
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, ve dnech 22. a 23 1. 2018 (Palau, ostrov Babeldaob, Lake Ngardok a Taki Falls).