Syn.: Ophrys loeselii L., Ophrys liliifolia L., Ophrys latifolia L., Malaxis loeselii (L.) Swartz, Sturmia loeselii (L.) Rchb., Pseudorchis loeselii S. F. Gray
Česká jména: dvérážka bahní (Presl 1846, Sloboda 1852), sturmovka Leselova (Opiz 1852), hlízník dvoulistý (Čelakovský 1879, Polívka 1912), hlízovec Loeselův (Dostál 1950, Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenská jména: sudopel Loeselův (Reuss 1853), hľuzovec Loeselov (Dostál 1950, Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Liparis loeselii
Rozšíření: Mírné pásmo Eurasie a Severní Ameriky. U nás se vyskytuje velice vzácně na několika lokalitách v Čechách a na jediné lokalitě na Moravě. Na Slovensku také vzácně v Záhorské nížině a v Nízkých Beskydech.
Ekologie: Roste na bažinách, slatinách a přechodových rašeliništích, většinou na neutrálních až bázických půdách, v pásmu od nížin do pahorkatin.
Popis: Vytrvalá bylina s krátkým oddenkem, 6–25 cm vysoká, lodyha přímá, listy v dolní části lodyhy, podlouhlé, květenství chudé, 3–15květé, květy poměrně velké, vzpřímené, zelenožluté, zevní okvětní lístky rozestálé, čárkovitě kopinaté, vnitřní okvětní lístky jsou kratší a užší, pysk celokrajný nebo mělce trojlaločný, kvete od června do července. Plodem je oválná tobolka.
Ohrožení a ochrana: Hlízovec Loeselův patří k velmi vzácným a ustupujícím druhům, v ČR je hodnocen jako kriticky ohrožený druh (C1t), ve stejné kategorii je chráněn také zákonem (§1). Na Slovensku je řazen také ke kriticky ohroženým (CR) a zákonem chráněným druhům. Chráněným druhem je i ve Velké Británii, Francii, Polsku a Maďarsku, vztahuje se na něj i ochrana mezinárodní úmluvy CITES. Je také uveden ve směrnicích Rady Evropy 92/43 EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.
Poznámka: Druhové jméno rostliny odkazuje na pruského lékaře J. Loesela.
Liparis loeseliiLiparis loeselii
Liparis loeselii
Fotografováno dne 3. 6. 2000 (Kalábová).