Lipová alej v Zásmukách
Především Tilia cordata, lípa srdčitá (Malvaceae), ale také Tilia platyphyllos a Quercus robur

Zásmucká lipová alej vede ze Zásmuk (okres Kolín) ke kapli Narození Panny Marie, kterou v roce 1681 nechal jako poděkování za odvrácení moru za vesnicí postavit Adolf Vratislav ze Šternberka (1627–1703), nejvyšší purkrabí království českého a majitel zdejšího panství. V roce 1867 byla kaple upravena v novogotickém stylu a v roce 1874 byl do ní pohřben Jaroslav ze Šternberka. Avšak první písemný doklad o této aleji údajně pochází už od pražského arcibiskupa Arnošta Vojtěcha z Harrachu z roku 1663, byla založena tedy snad rovněž v době vrchnostenské správy Adolfa Vratislava ze Šternberka. V polovině 19. století vznikl za kaplí i lesní hřbitov sloužící jako místo posledního odpočinku zaměstnanců šternberského panství.

Délka aleje v současnosti činí přibližně 650 metrů a je přeťata železniční tratí. Tvoří ji zhruba stovka stromů, v nichž převažuje lípa malolistá (Tilia cordata), objevuje se ale i lípa velkolistá (T. platyphyllos) a dub letní (Quercus robur). Alej dlouho trpěla zimním solením silnice, nepatřičnou zátěž přinesla i výstavba průmyslové zóny v její blízkosti, která vedla ke zvýšení automobilového provozu přímo v aleji. V dutinách těchto stromů údajně žije brouk páchník hnědý (Osmoderma eremita), druh chráněný Směrnicí o stanovištích (Natura 2000).

Celá tato alej představuje v zásmucké krajině velmi hodnotný barokní relikt. Těch je ostatně v okolí Zásmuk více, najdeme tu nejen pozůstatky starých cest, ale dokonce i kamenné barokní mosty.
Lipová alej v Zásmukách
Lipová alej v Zásmukách
Lipová alej v Zásmukách
Lipová alej v Zásmukách
Lipová alej v Zásmukách
Lipová alej v Zásmukách
Lipová alej v Zásmukách
Lipová alej v Zásmukách
Fotografováno dne 12. 9. 2018.