Lipová alej za Štiřínem

Tilia cordata, lípa srdčitá (Malvaceae):

  • Výška stromů: od 14 do 25 m
  • Obvod kmene: od 246 do 508 cm
  • Odhadované stáří: přes 200 let

Mezi středočeským Štiřínem a Všedobrovicemi (okres Praha-východ) najdeme nedaleko od současné silnice starou alej 17 lip, která byla vysazena údajně někdy na přelomu 18. a 19. století. Mělo se jednat o hráz později zaniklého rybníka – na mapě z roku 1841 už není po tomto rybníku ani památky, nad okolní terén výrazně vyvýšená alej vysoké estetické hodnoty se však na tomto místě dochovala dodnes.

Břehy rybníků byly alejemi osazovány často, kořeny stromů je zpevňovaly. Druhové složení těchto stromořadí mohlo být různé, vzpomeňme například na dodnes impozantně působící a přibližně stejně starou dubovou alej na březích zaniklého rybníka u obce Hrádek na Pardubicku. Pověstné vysoké topoly od vody (Populus nigra var. italica – zná je i František Dobrota) bývají obvykle podstatně mladší, bývaly vysazovány spíše jako větrolamy, a to především v době po 2. světové válce.

Lipová alej za Štiřínem
Lipová alej za Štiřínem
Lipová alej za Štiřínem
Lipová alej za Štiřínem
Lipová alej za Štiřínem
Lipová alej za Štiřínem
Lipová alej za Štiřínem

Fotografováno dne 11. 11. 2018.