Liptálský tis

Taxus baccata, tis červený (Taxaceae):

  • Výška stromu: 12 m (měřeno v roce 2016)
  • Obvod kmene: 226 cm
  • Šířka koruny: 10 m
  • Odhadované stáří: asi 300 let

Tento památný tis roste na hranici katastru obce Liptál (okres Vsetín), severně od centra obce, v lesním porostu v údolí Hluboké. Liptálský tis je zmiňován již v roce 1931 v publikaci Staré tisy na Moravském Valašsku od Gustava Aloise Říčana, který mapoval tisy na Vsetínsku. V té době uváděl obvod kmene tohoto tisu 141 cm a věk kolem 400 let. V současné době je odhad věku tohoto tisu (a obecně nejen tohoto) trochu mírnější, udává se zhruba 300 let.

Liptálský tis je chráněný od roku 1972 podle tehdejšího zákona č. 40/1956 a později přešel pod zvláštní statut ochrany dle současné legislativy, kterým je památný strom. V roce 2013 byl tis odborně ošetřen a jeho okolí bylo vyčištěno od náletů. V současné době by mu prospělo vykácení smrků v jeho ochranném pásmu.

Liptálský tis
Liptálský tis
Liptálský tis

Fotografováno v letech 2012 a 2013.