Lípy v Byšičkách
Tilia platyphyllos, lípa velkolistá (Malvaceae):

  • Výška stromů: od 14 do 18 m (v roce 2009)
  • Obvod kmene: od 162 do 314 cm
  • Šířka koruny: od 7 do 14 m
  • Odhadované stáří: snad zhruba 130 let (v roce 2018)

Tyto čtyři lípy rostou na návsi v obci Byšičky (okres Nymburk), jsou vysazeny okolo kaple svatého Václava, která byla postavena v roce 1888. Památnými stromy byly vyhlášeny dne 28. 3. 2002, jeden ze stromů v současnosti bohužel výrazně prosychá.

Na místě obce Byšičky stávala původně ves Byšice. Ta však byla za husitských válek poničena, v průběhu 15. století postupně pustla, až v době třicetileté války zcela zanikla. Avšak v roce 1717 se osvícený hrabě František Antonín Špork, majitel panství usazený v nedaleké Lysé nad Labem, rozhodl osadu obnovit: nechal postavit několik stavení do kruhu okolo návsi a nově vzniklé ryze barokní vsi se začalo říkat Byšiček. Neobvyklý kolorit vesničky byl v 19. století ještě romanticky podtržen výstavbou nové novogotické kapličky na doposud zcela prázdné návsi. Lípy nejspíš byly vysazeny až po dokončení této kaple. Tichý půvab Byšiček láká zatím především znalce a klasiky…
Lípy v Byšičkách
Lípy v Byšičkách
Lípy v Byšičkách
Lípy v Byšičkách
Lípy v Byšičkách
Lípy v Byšičkách
Fotografováno dne 2. 9. 2018.