Lípy u svatého Donáta ve Škvorci
Tilia cordata, lípa srdčitá (Malvaceae):

  • Výška stromů: do 16 m (v roce 2012)
  • Obvod kmene: od 183 do 377 cm
  • Odhadované stáří: první výsadba před 253 lety (v roce 2018)

Tyto čtyři lípy rostou u sochy sv. Donáta, na křižovatce starých cest Úvaly-Hradešín a Škvorec-Přišimasy (okres Praha-východ). Stromy byly údajně několikrát zasaženy bleskem, jeden ze stromů je pravděpodobně mladší, až později dosazený. Památným stromořadím byly tyto lípy prohlášeny dne 29. 11. 1993. Nedaleko odtud roste ještě pětice památných lip u někdejšího kříže u cesty.

Kult svatého Donáta nebyl u nás příliš rozšířený, zvláštní úcty tento světec požíval ve druhé polovině 18. století především na středočeských panstvích vévodkyně Marie Terezie Savojské (1694–1772). Svatý Donát byl uctíván jako ochránce před bouřkami a blesky, proto nechala vévodkyně v roce 1765 na svých panstvích postavit jeho sochy. Kolem soch bývaly vysazovány čtveřice lip a z okolních obcí k nim chodívala prosebná procesí; na svátek sv. Donáta bývaly u soch také zapalovány ohně. Dnes představují tyto sochy u starých cest jedinečný relikt barokní krajiny.
Lípy u svatého Donáta ve Škvorci
Lípy u svatého Donáta ve Škvorci
Lípy u svatého Donáta ve Škvorci
Lípy u svatého Donáta ve Škvorci
Lípy u svatého Donáta ve Škvorci
Lípy u svatého Donáta ve Škvorci
Lípy u svatého Donáta ve Škvorci
Fotografováno dne 16. 9. 2018.