Lípy ve Škvorci
Tilia cordata, lípa srdčitá (Malvaceae):

  • Výška stromů: do 19 m (v roce 2015)
  • Obvod kmene: od 208 do 476 cm
  • Odhadované stáří: výsadba před 248 lety (v roce 2018)

Toto stromořadí pěti lip malolistých (Tilia cordata) bylo vysazeno kolem kříže, který byl postaven asi v roce 1770 na paměť hladomoru, a to v půli cesty mezi obcemi Škvorec (okres Praha-východ) a Přišimasy (okres Kolín). Původní dřevěný kříž byl v 19. století nahrazen křížem kamenným, avšak na konci 20. století byl kříž zdevastován, dnes je na místě patrná jen jeho základní kamenná deska. Z jednoho stromu zbylo pouze torzo části kmene. Památným bylo toto stromořadí prohlášeno dne 25. 1. 1983.

Drobné sakrální stavby u cest byly součástí české krajiny od nepaměti, snad je stavěli už staří Keltové. Velkého rozmachu dosáhly v období baroka, kdy byl postaven i tento kříž u Škvorce. Nedaleko odtud stojí na křižovatce starých cest socha svatého Donáta z roku 1765, také ji doprovázejí staré lípy. Lze snad předpokládat, že prosebná procesí směřující ke svatému Donátovi (byl ochráncem před blesky) se cestou zastavovala i u tohoto kříže. Obě místa jsou dosud spojena polní cestou, kterou lemuje alej ovocných stromů.
Lípy byly v minulosti vysazovány na místa setkávání většího počtu lidí velmi často, P. Sobotka místa výsadby lípy shrnul slovy – zkrátka všude, kde jest lidem na blízku. Kdo přivoněl k lípě v době květu a kdo zažil opad plodů z dubu, jistě snadno uhádne proč.
Lípy ve Škvorci
Lípy ve Škvorci
Lípy ve Škvorci
Lípy ve Škvorci
Lípy ve Škvorci
Lípy ve Škvorci
Lípy ve Škvorci
Fotografováno dne 16. 9. 2018.