Syn.: Ophrys cordata L., Bifolium cordatum (L.) Nieuwl., Epipactis cordata All., Helleborine cordata F. W. Schmidt, Neottia cordata (L.) Rich.
Česká jména: protáhlička srdčitá (Presl 1846), protahlička srdčitá (Opiz 1852), dvoják srdčitý (Sloboda 1852), bradáček srdčitý (Čelakovský 1879)
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Listera cordata

Listera cordata

Rozšíření: Vyskytuje se nejvíce v Evropě, ale nesouvisle také v Asii i Severní Americe s důrazem na boreální oblasti. V Evropě se vyskytuje zejména v severní části, především ve Skandinávii, dále pak ve střední Evropě, Britských ostrovech a izolovaně na několika místech v jihovýchodní části. U nás roste ojediněle až vzácně v pohraničních pohořích. Na Slovensku je výskyt soustředěn do horských oblastí.
Ekologie: Roste na kyselých silně zamokřených půdách, zejména v prosvětlených rašelinných lesích a okrajích rašelinišť. Vyrůstá nejčastěji na mechatých místech rašelinných biotopů. Kvete od května do července.
Popis: Vytrvalá nenápadná orchidej dorůstající až 20 cm výšky. Lodyha je olistěná ve spodní části 2 vstřícnými zaoblenými trojúhelníkovitými listy, až 3 cm dlouhými a 2 cm širokými. Květenství je spíše řídké, nevýrazné, složené ze zelených až červenofialových drobných květů. Květ má výrazný dvoucípý jazyk, semeník je zřetelně nafouklý.
Ohrožení a ochrana: Bradáček srdčitý je závislý na mykorhize. Přestože jeho ohrožení spočívá také v ohrožení samotných biotopů, respektive jejich změnách, na vhodných místech může docházet k lokálnímu rozšiřování.
V ČR je zařazen mezi kriticky ohroženými druhy (C1t), ve stejné kategorii je chráněný zákonem (§1). Na Slovensku patří mezi potenciálně ohrožené druhy (NT) a je také zákonem chráněný. Dále je chráněn v Polsku, v Srbsku, na Ukrajině. Bradáček srdčitý je také chráněn mezinárodní úmluvou CITES.
Listera cordataListera cordata
Listera cordata
Fotografováno dne 22. 6. 2009 (Chebsko, Ztracený les).