Syn.: Ophrys ovata L., Bifolium ovatum (L.) Nieuwl., Epipactis ovata (L.) Cranz, Helleborine ovata F. W. Schmidt, Neottia ovata (L.) Bluff et Fingerhuth
Česká jména: dvojilístek (Hájek 1562), protáhlička vejčitá (Presl 1846), protahlička vejčitá (Opiz 1852), dvoják vejčitý (Sloboda 1852), bradáček vejčitý (Čelakovský 1879, Polívka 1912, Dostál 1989, Kubát 2002)
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Listera ovata
Rozšíření: Eurasijský druh, v Evropě chybí jen v severní Skandinávii a nejjižnější stálezelené zóně, v Asii jeho výskyt sahá až do západní Sibiře a přes Kavkaz do Himálaje. Druhotně v kanadském Ontariu.
Ekologie: Náš nejběžnější zástupce vstavačovitých, roste ve světlých lesích, vlhkých hájích, lesních lemech i na otevřených loukách, v pásmu od nížin až do hor. Kvete od května do července.
Popis: Vytrvalá bylina, 20–60 cm vysoká, lodyha přímá, listy široce vejčité, 4–13 cm dlouhé, v dolní třetině lodyhy, skoro vstřícné, květenství 7–20 cm dlouhé, 14–65květé, květy žlutozelené, občas hnědonachově naběhlé. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu je bradáček vejčitý označen jako vzácnější druh, který vyžaduje další pozornost (C4a) a mezinárodně chráněn úmluvou CITES.
Poznámka: Jedná se o jednu z autotrofních orchidejí, ke své výživě tedy dospělý jedinec nepotřebuje přítomnost houbových hyf v podzemních orgánech.
Listera ovataListera ovata
Listera ovataListera ovata
Fotografováno od 17. 5. do 14. 6. 2003 (Hostýnské vrchy, Pod Kozincem a Bílé Karpaty, Čertoryje a Porážky).