Syn.: Aegonychon arvense (L.) Gray, Lithospermum arvense L., Margarospermum arvense (L.) Decne., Rhytispermum arvense (L.) Link
Čeleď: Boraginaceae Juss. – brutnákovité
Buglossoides arvensis
Rozšíření: V Evropě roste původně ve Středozemí, v Makaronésii (Kanárské ostrovy) a jihozápadní Asii, jako archeofyt se rozšířila v Evropě a západní Asii až k polárnímu kruhu. Druh je rozšířený druhotně i ve východní Asii a Severní Americe. V ČR většinou jen v nižších polohách, do 600 m n. m.
Ekologie: Původně rostla ve stepi, díky podobným podmínkám je přizpůsobena zemědělsky obdělávané půdě. Roste jako plevel (třída Secalinetea) na polích a úhorech, na ruderalizovaných stanovištích. Má střední nároky na světlo, teplo, vláhu i živiny. Roste na písčitých až hlinitých půdách, zásaditých až slabě kyselých (nemá zvláštní nároky). Objevuje se i v travních porostech tř. Festucetalia valesiacae. Kvete v květnu až srpnu.
Popis: Jednoletá až dvouletá bylina, drsně chlupatá. Lodyha dorůstá až 70 cm, je přímá, někdy i větvená. Pod listy má stonek 2 hrany a je přitiskle chlupatý. Děložní lístky eliptické, se zřetelnými postranními žilkami. Dolní listy jsou obkopinaté, 8–12 cm dlouhé a 1,4–2,2 cm široké. Horní listy jsou přisedlé, menší, jen 2–5 cm dlouhé a do 1 cm široké. Všechny listy jsou odstále chlupaté. Plodní stopky neztloustlé. Květní a plodní lůžko rovné, symetrické. Bílé květy jsou uspořádány ve vijanech, kalich je štětinatě chlupatý, na bázi srostlý, s čárkovitými cípy. Korunní trubka je 3–4 mm dlouhá s cípy lemu zaokrouhlenými, vně přitiskle štětinatými. Na dně korunní trubky na bázi semeníku se vylučuje nektar. Tvrdky zůstávají uzavřeny ve vytrvávajícím uzavřeném kalichu, jsou vejcovité, 2,5–2,9 mm dlouhé a 1,5–1,7 mm široké, hrbolaté, hnědé (naše ostatní kamejky mají nažky hladké).
Poznámky: Teprve nedávno byla u nás rozeznána podobná kamejka ztloustlá (Buglossoides incrassata). Zatímco nominátní poddruh B. incrassata subsp. incrassata byl nalezen pouze na jedné lokalitě na nádraží ve Strážnici, poddruh B. incrassata subsp. splitgerberi (kamejka ztloustlá přehlížená) je u nás hojnější a roste v nejrůznějších typech přirozených, polopřirozených i antropogenních stanovišť. Její odlišení od kamejky rolní může být nezřídka obtížné, jako nejspolehlivější znaky jsou udávány ztloustlé plodní stopky, šikmé asymetrické květní lůžko a odlišný (okrouhlý) tvar děložních lístků, které nemají zřetelné postranní žilky.
Buglossoides arvensisBuglossoides arvensis
Fotografováno v červenci 2005 (Mohelenská hadcová step).