Jean Louis Auguste Loiseleur-Deslongchamps se narodil dne 24. března 1774 v Dreux, zemřel 8. května 1849 v Paříži. Lékař, botanik.

Studoval v Paříži a v roce 1805 získal titul doktora medicíny. Věnoval se botanice, především léčivým rostlinám. Zajímal se také o chov bource morušového. V roce 1821 při reorganizaci Francouzské akademie věd vytvořil sekci přírodních věd. V roce 1823 byl zvolen členem Lékařské akademie, v roce 1834 byl jmenován rytířem Čestné legie. Spolupracoval s J. B. de Lamarckem, J. M. L. Dufourem a dalšími botaniky.
Napsal Flora Gallica (1806–07), také se podílel na vydání knihy Traité des arbres ou Nouveau Duhamel (především zpracoval díly 5, 6 a 7, vydané v letech 1812, 1815, 1819; Paříž), kterou ilustrovali P. J. Redouté a P. Bessa. Spolupracoval také na Flore générale de France ou Iconographie (1828–29, Paříž) a účastnil se vydávání zahradnické encyklopedie Le Bon jardinier. Publikoval články v odborných časopisech lékařských a zemědělských.

Botanická zkratka jeho jména je LOISEL. Na jeho počest byl pojmenován rod Loiseleuria Desv., skalenka, Ericaceae; z druhů Draba loiseleurii.
Loiseleuria procumbens