Syn.: Festuca perennis (L.) Columbus et J. P. Sm., Hordeum compressum Boiss. et Orph. nom. inval., Lolium aechicum Rouville, Lolium agreste Roem. et Schult. nom. inval., Lolium brasilianum Nees, Lolium canadense Bernh. ex Rouville nom. inval., Lolium canadense Michx. ex Brouss., Lolium cechicum Opiz, Lolium compressum Boiss. et Orph. ex Nyman, Lolium cristatum Pers. ex B. D. Jacks. nom. inval., Lolium felix Rouville nom. illeg., Lolium glumosum Planellas, Lolium gmelinii Honck., Lolium halleri C. C. Gmel., Lolium jechelianum Opiz, Lolium latum Roth ex Steud. nom. inval., Lolium marschallii Steven, Lolium montevidense Rouville nom. inval., Lolium multiflorum subsp. ramosum Guss. ex Arcang., Lolium multiflorum var. ramosum Guss., Lolium pseudoitalicum Schur nom. inval., Lolium repens Honck., Lolium rigidum var. compressum (Boiss.) Boiss., Lolium rosetlanum Fig. et Delile ex Rouville nom. inval., Lolium strictum var. compressum Boiss., Lolium tenue L., Lolium trabutii Hochr., Lolium vulgare Host
Česká jména: jilek ozimý (Opiz 1852), jílek vytrvalý (Kubát 2002)
Slovenská jména: mätonoh trváci (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Poaceae – lipnicovité

Lolium perenne

Rozšíření: Původní je v Evropě, severní Africe, západní a střední Asii. Dnes roste zdomácnělý po celém světě, např. Severní Amerika, jižní části Jižní Ameriky (od ostrovů Juana Fernándeze přes Chile a Argentinu až do jižní Brazílie, na jihu až do Patagonie), Austrálie, Nový Zéland, Velikonoční ostrov, Japonsko, Indie, jižní Afrika, Makaronésie. V České republice a na Slovensku se vyskytuje hojně od nížin do podhůří, je zavlékán i do horských oblastí.

Ekologie: Roste podél cest a chodníků, na sešlapávaných plochách, návsích, pastvinách, suchých loukách a na rumištích. Vyhledává zpravidla půdy bohatší na dusík. Je dobře přizpůsoben seči, proto je často přiséván do kulturních luk, městských trávníků a na golfová hřiště. Kvete od května do října.

Lolium perenne

Popis: Vytrvalá, tmavozelená, trsnatá tráva, trsy složené z menších trsů spojených oddenkovými články. Stébla přímá nebo na bázi vystoupavá, 10–60 cm vysoká, i nahoře hladká. Jazýček 1–2,5 mm dlouhý; listy 2–4(–6) mm široké, ploché, v mládí složené, na rubu lesklé, na líci drsné. Lichoklas 3–20 cm dlouhý, štíhlý, převislý, klásky k vřetenu květenství přisedlé užší stranou, vřeteno zprohýbané; klásky za květu vzpřímeně odstávající až k vřeteni přitisklé, 2–10květé; pleva 1 (jen koncový klásek se dvěma plevami), cca zdéli 3/4 klásku, výrazně přesahující nejnižší pluchu; pluchy 6–7 mm dlouhé, vždy bezosinné.

Lolium perenneLolium perenne
Lolium perenne

Záměny: Jílek mnohokvětý (Lolium multiflorum) má světle zelené širší (až 10 mm) listy, pochvy listů a vřeteno lichoklasu drsné; jeho klásky jsou skoro rovnovážně rozestálé od vřetene, často osinaté, plevy dosahují nanejvýš 1/2 délky klásku.
Jílkům jsou zdánlivě podobné druhy z rodů pýr (Elytrigia) a pýrovník (Elymus), které však mají klásky k vřetenu květenství přisedlé širší stranou.

Lolium perenne
Lolium perenne

Fotografováno dne 25. 7. (Česko, Praha, Albertov), 26. 7. a 12. 8. 2011 (Praha, Modřany).