Syn.: Caprifolium alpigenum Gaertn., Caprifolium alpinum Lam., Chamaecerasus alpigena Medik., Euchylia alpigena Dulac, Isika alpigena Borkh., Isika lucida Moench, Lonicera leiophylla A. Kern., Xylosteon alpigenum Fuss, Xylosteon alpinum Dum. Cours.
České mená: zimolez horský (Dostál 1989)
Slovenské mená: zemolez alpínsky (Marhold et Hindák 1998)
Čeľaď: Caprifoliaceae Juss. – zimolezovité / zemolezovité
Lonicera alpigena
Rozšírenie: Vyskytuje sa v juhoeurópskych pohoriach, v Pyrenejách, Jure, Alpách, Apeninách a cez Dinaridy zasahuje až do pohorí Albánska a severného Grécka. Exklávne v Karpatoch, v Rumunsku a na Slovensku, kde má druh jedinú známu lokalitu v Muránskej planine.
Ekológia: Rastie predovšetkým v bučinách, zmiešaných a ihličnatých lesoch montánneho stupňa, ďalej na sutinách, krovinami porastených skalách, škrapových planinách a v krovinatých porastoch subalpínskeho stupňa. Druh je viazaný na karbonáty. Kvitne v máji až júli.
Lonicera alpigena
Opis: Vzpriamený, 1–2(–3) m vysoký ker, vo vyšších polohách dosahuje iba 50–70 cm a je poliehavý. Konáre oblé alebo štvorhranné, vyplnené svetlosivým stržňom. Kôra sivá až sivožltá, na starších konároch svetlosivá až striebristá, s početnými okrúhlymi, tmavými lenticelami. Púčiky kužeľovité. Listy krátko stopkaté, stopky 1–1,5 cm dlhé, čepele elipsovité až obrátene vajcovité, končisté, celistvookrajové, (5–)8–11 cm dlhé, v mladosti najmä na žilkách chlpaté, neskôr lysé. Kvety po dva v pazuchách listov, na spoločnej, (2–)3,5–5 cm dlhej stopke. Listene čiarkovito kopijovité, približne 2-krát také dlhé ako semenník, listence do 1/4 semenníka, na báze zrastené. Kališné zuby trojuholníkovité, žľaznaté, bradavičnaté. Koruna dvojpyskovitá, 12–18 mm dlhá. Semenníky dvoch susedných kvetov dokonale zrastené. Plodom sú lesklé, purpurové dvojbobule.
Ohrozenie a ochrana: Na Slovensku je druh zaradený medzi zraniteľné (VU), zákonom chránené druhy (§). Vzhľadom na to, že na lokalite v Muránskej planine rastie na malej ploche a v nepočetnej populácii, môže ho ohroziť každý negatívny zásah.
Lonicera alpigenaLonicera alpigena
Lonicera alpigena
Lonicera alpigenaLonicera alpigena
Lonicera alpigena
Foto: Mário Duchoň, 7. 6. 2009 (Slovensko, Muránska planina), 21. 6. 2010 (Čierna Hora, Durmitor), 26. 6. 2010 (Albánsko, Prokletije), plody fotil Vít Grulich, 11. 9. 2005 (Rakúsko, Karawanken, Seebergkogl).