Syn.: Caprifolium cyrenaicum Kuntze, Caprifolium dimorphum (Tausch) Kuntze, Caprifolium etruscum Schult., Caprifolium germanicum Quer, Lonicera dimorpha Tausch
Čeleď: Caprifoliaceae Juss. – zimolezovité
Lonicera etrusca
Rozšíření: Mediteránní druh, jehož areál se táhne od severozápadní Afriky a Pyrenejského poloostrova přes celé Středozemí až do jihozápadní Asie, zasahuje i do oblasti okolo Černého moře (Bulharsko, Krym, okolí Novorossijska). Byl zavlečen i do Makaronésie (Azorské a Kanárské ostrovy, Madeira) a na západní pobřeží Severní Ameriky.
Ekologie: Roste v xerofilních křovinách, v lesních lemech, v pásmu od mořského pobřeží až do nadmořské výšky okolo 1600 m. Kvete od března do června.
Lonicera etrusca
Popis: Dřevitá liána či hned od báze větvený keř dosahující výšky 100–200(–300) cm, s větvemi lysými nebo olysalými, v horní části červeně naběhlými. Listy jsou vstřícné, přisedlé nebo krátce řapíkaté, nejvyšší listy vyrůstající pod květenstvím jsou na bázi srostlé, všechny listy jsou vejčité až obvejčité, 3–8 cm dlouhé a 1,5–5 cm široké, na bázi klínovité, celokrajné, na vrcholu většinou tupé. Květenství je terminální, vyrůstá na stopkách až 6(–12) cm dlouhých, je (5–)12–20(–25)květé; listeny jsou trojúhelníkovité až kopisťovité, zhruba 2 mm dlouhé, špičaté; kalich je 1,2–3 mm dlouhý, jeho cípy jsou trojúhelníkovité; květy jsou 28–45 mm dlouhé, dvoupyské, narůžovělé až purpurové, později nažloutlé, korunní trubka je zhruba 1,5× delší než lem koruny, tyčinky a čnělka jsou z koruny vyniklé. Plodem je kulovitá bobule, až 6 mm dlouhá, v době zralosti červená.
Záměny: Poněkud podobný mediteránní druh Lonicera implexa se od představovaného druhu na první pohled výrazně odlišuje květenstvím nestopkatým, k horním listům přisedlým.
Ohrožení a ochrana: Druh je zapsán do Červené knihy Ruska.
Využití: Dřevina je dosti dekorativní, v klimaticky přívětivých oblastech světa se pěstuje i v zahradách a parcích, v kultuře se objevuje v několika kultivarech.
Lonicera etrusca
Lonicera etrusca
Lonicera etrusca
Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 27. 4. 2017 (Portugalsko, Parque Natural do Douro Internacional).