Syn.: Caprifolium roseum Lam., Chamaecerasus nigra (L.) Delarbre, Xylosteum nigrum (L.) Dum. Courset, Lonicera carpatica Kit. ex Kanitz
Čeleď: Caprifoliaceae Juss. – zimolezovité
Lonicera nigra
Rozšíření: Evropský druh, roste od Pyrenejí po pohoří Balkánu. V ČR v horských oblastech, v podhůří vzácněji.
Ekologie: Roste v horských listnatých lesích (acidofilní horské a submontánní bučiny, suťové lesy, smrčiny), na zastíněných svazích, ve stržích, na půdách většinou skeletovitých, vlhkých humózních, slabě kyselých.
Popis: Keř 0,5–2 m vysoký, s přímými tenkými šedohnědými lysými větvemi, s bělavou dření. Pupeny drobné, úzce kuželovité, špičaté, více méně lysé. Listy vstřícné, s čepelí podlouhle obvejčitou až úzce eliptickou, 2–8 cm dlouhou, 1–4 cm širokou, na vrcholu tupě špičatou, na bázi klínovitou. Čepel je v mládí oboustranně na žilkách chlupatá, později jen na rubu. Na líci je tmavozelená až namodrale zelená, na rubu sivozelená. Řapík je 2–8 mm dlouhý. Stopky dvoukvětých květenství jsou 2,5–4 cm dlouhé, lysé. Listeny jsou čárkovitě kopinaté, lysé, dosahují do poloviny semeníku. Listénce sousedních květů srůstají v ledvinitý útvar, jsou jemně brvité, dosahují asi do 1/3 délky semeníku. Kalich má nestejně dlouhé cípy, koruna je dvoupyská, 8–10 mm dlouhá, růžově bělavá až nafialovělá, uvnitř chlupatá, vně lysá. Trubka korunní je kratší než korunní cípy, tyčinky i čnělka jsou kratší než koruna, nitky tyčinek jsou v dolní části chlupaté. Sousední semeníky na bázi srůstají. Bobule jsou kulovité, 6–10 mm dlouhé, černé, modře ojíněné, bez zbytku kalicha. Semena jsou 2,5–4 mm dlouhá, hnědavá, elipsovitá, prohnutá. Kvete v dubnu až květnu. Druh je málo proměnlivý, obvykle ve velikosti listů a jejich odění.
Záměny: Kříženec s Lonicera xylosteum je sice u nás uváděn, pravděpodobně se jedná o omyl, který vznikl při nálezech méně typických rostlin L. nigra. V našich herbářích se také občas nachází zimolez černý označený jako L. coerulea, která však u nás pravděpodobně neroste. V herbářích se také naleznou položky L. tatarica mylně označené jako L. nigra.
Lonicera nigraLonicera nigra
Lonicera nigra
Fotografováno dne 24. 7. 2009 (Brloh u Křemže).