Syn.: Hyphear europaeum Danser
Česká jména: ochmet evropejský (Presl 1819), ochmet evropský, ochmetí, jmélí dubové, nebo žluté nebo hnědé (Presl 1846), ochmet evropský (Opiz 1852, Kubát 2002)
Slovenská jména: ochmet dubový, dubové melia (Reuss 1853), imelovec európsky (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Loranthaceae Juss. – ochmetovité
Loranthus europaeus
Rozšíření: Střední a jihovýchodní Evropa, na sever proniká do Saska, na východ až k Dněpru, jižní hranice areálu prochází Sicílií a Balkánským poloostrovem. Izolovaný výskyt byl zaznamenán i na Krymu a v jižním Turecku. U nás je nejčastější v Polabí a moravských úvalech.
Ekologie: Roste na dubech (Quercus robur, Q. petraea, také Q. rubra a Q. cerris), vzácně i na trnce obecné (Prunus spinosa), javoru (Acer campestre), mimo naše území i na kaštanovníku (Castanea sativa) a některých jiných stromech. Vyskytuje se ponejvíce v nejteplejších oblastech, v pásmu pahorkatin.
Loranthus europaeus
Popis: Dvoudomá poloparazitická keřovitá dřevina rostoucí nejčastěji na dubech (své kořeny – haustoria – zapouští do dřevního pletiva hostitelského stromu), 40–100 cm vysoká, kulovitého tvaru, bohatě větvená, větvičky oblé, lámavé, listy opadavé, téměř vstřícné, podlouhlé nebo podlouhle obvejčité, celokrajné, samčí květy v hroznech, samičí v krátkých klasech, drobné, žlutozelené, plodem jsou hruškovité až kulovité bobule, žluté. Kvete od května do června. V zimních měsících zůstávají na stromech jen nápadné žluté plody.
Ohrožení a ochrana: Z hlediska ohrožení je ochmet evropský u nás zařazen ke vzácnějším druhům vyžadujícím další pozornost (C4a).
Poznámka: V minulosti se ochmet používal jako léčivá rostlina. Ve starých lékařských knihách nebyl odlišován od jmelí (Viscum), říkalo se mu jednoduše „dubové jmelí“ a můžeme říci, že právě toto „jmelí“ bylo vyhledáváno snad nejvíce. Identifikaci „dubového jmelí“ usnadňuje Matthioli, když ve svém Herbáři uvádí, že jmelí na žaludovém stromě aneb dubu v zimě list svůj potracuje (Huber 1596). Nicméně přímo na ochmetu může parazitovat jmelí, pokud ochmet roste na dubu, je jmelí vlastně také tak trochu dubové.
Loranthus europaeus
Loranthus europaeus
Loranthus europaeusLoranthus europaeus
Fotografováno ve dnech 4. 1. 2005 a 26. 9. 2006 (Brno-Kohoutovice).