Syn.: Hyphear europaeum Danser
Česká jména: ochmet evropejský (Presl 1819), ochmet evropský, ochmetí, jmélí dubové, nebo žluté nebo hnědé (Presl 1846), ochmet evropský (Opiz 1852, Kubát 2002)
Slovenská jména: ochmet dubový, dubové melia (Reuss 1853), imelovec európsky (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Loranthaceae Juss. – ochmetovité
Loranthus europaeus
Rozšíření: Střední a jihovýchodní Evropa, na sever proniká do Saska, na východ až k Dněpru, jižní hranice areálu prochází Sicílií a Balkánským poloostrovem. Izolovaný výskyt byl zaznamenán i na Krymu a v jižním Turecku. U nás je nejčastější v Polabí a moravských úvalech.
Ekologie: Roste na dubech (Quercus robur, Q. petraea, také Q. rubra a Q. cerris), vzácně i na trnce obecné (Prunus spinosa), javoru (Acer campestre), mimo naše území i na kaštanovníku (Castanea sativa) a některých jiných stromech. Vyskytuje se ponejvíce v nejteplejších oblastech, v pásmu pahorkatin.
Loranthus europaeus
Popis: Dvoudomá poloparazitická keřovitá dřevina rostoucí nejčastěji na dubech (své kořeny – haustoria – zapouští do dřevního pletiva hostitelského stromu), 40–100 cm vysoká, kulovitého tvaru, bohatě větvená, větvičky oblé, lámavé, listy opadavé, téměř vstřícné, podlouhlé nebo podlouhle obvejčité, celokrajné, samčí květy v hroznech, samičí v krátkých klasech, drobné, žlutozelené, plodem jsou hruškovité až kulovité bobule, žluté. Kvete od května do června. V zimních měsících zůstávají na stromech jen nápadné žluté plody.
Ohrožení a ochrana: Z hlediska ohrožení je ochmet evropský u nás zařazen ke vzácnějším druhům vyžadujícím další pozornost (C4a).
Poznámka: V minulosti se ochmet používal jako léčivá rostlina. Ve starých lékařských knihách nebyl odlišován od jmelí (Viscum), říkalo se mu jednoduše „dubové jmelí“ a můžeme říci, že právě toto „jmelí“ bylo vyhledáváno snad nejvíce. Identifikaci „dubového jmelí“ usnadňuje Matthioli, když ve svém Herbáři uvádí, že jmelí na žaludovém stromě aneb dubu v zimě list svůj potracuje (Huber 1596).
Loranthus europaeus
Loranthus europaeus
Loranthus europaeusLoranthus europaeus
Fotografováno ve dnech 4. 1. 2005 a 26. 9. 2006 (Brno-Kohoutovice).