Syn.: Lotus ambiguus Spreng., Lotus arvensis Pers., Lotus balticus Miniaev, Lotus carpetanus Lacaita, Lotus caucasicus Kuprian., Lotus japonicus (Regel) K. Larsen, Lotus komarovii Miniaev, Lotus major Scop., Lotus olgae Klokov, Lotus ruprechtii Miniaev, Lotus tauricus Juz., Lotus zhegulensis Klokov
Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité
Lotus corniculatus
Rozšíření: Celkové rozšíření pokrývá Evropu, západní, střední i východní Asii, severní a východní Afriku. V dalších oblastech (Azorské ostrovy, Střední Asie, Severní i Jižní Amerika, Austrálie) se vyskytuje druhotně. U nás se objevuje v teplejších polohách hojně, ve vyšších polohách se jeho výskyt rychle snižuje.
Ekologie: Štírovník růžkatý roste na loukách, stráních, pastvinách, pasekách, v lesních lemech a na lesních světlinách, také na mezích a okrajích cest, na březích vodních toků a rašeliništích. Objevuje se tedy na stanovištích sušších, ale také vlhčích. Kvete od konce května do začátku září.
Popis: Vytrvalá bylina se silným kůlovým kořenem, 15–40(–60) cm vysoká. Lodyha je poléhavá až vystoupavá, hranatá, rýhovaná, bývá dutá nebo plná, může být lysá i víceméně chlupatá. Lístky jsou většinou široce obvejčité až obkopinaté, mohou být až okrouhlé, špičaté nebo tupé, 8–30 mm dlouhé a 4–14 mm široké. V květenství bývá 4–8 květů, koruna je 10–16 mm dlouhá, pavéza často tmavěji zbarvena. Barva kolísá od žluté po oranžovou či červenou. Plodem je mnohosemenný lusk o délce 20–40 mm.
Využití: Je to hodnotná pícnina a medonosná rostlina. Obsahuje však i kyanovodík, takže ve vyšších dávkách je toxický.
Lotus corniculatusLotus corniculatus
Lotus corniculatus
Fotografováno dne 31. 5. 2004 (České středohoří).