Syn.: Heinekenia eremitica (Santos) G. Kunkel
Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité
Lotus eremiticus
Rozšíření: Endemit Kanárských ostrovů, vyskytuje se jen na severu ostrova La Palma.
Ekologie: Roste na křovinatém skalnatém útesu v oblasti Garafia, na bazickém podkladu, v nadmořské výšce okolo 300 m, společně s druhy Juniperus turbinata subsp. canariensis, Morella faya, Erica arborea, Aeonium palmense, Davallia canariensis, Adiantum reniforme aj.
Lotus eremiticus
Popis: Vytrvalá bylina, sotva 10 cm vysoká, lodyhy jsou poléhavé, větvené, 40–50 cm dlouhé. Listy jsou střídavé, tvořené 5 lístky zdánlivě vyrůstajícími z jednoho místa, lístky jsou čárkovitě kopinaté, 5–12 mm dlouhé a 1–2 mm široké, tupé. Květy vyrůstají jednotlivě nebo po 2, jsou okrově žluté, oranžovočerveně naběhlé, asi 3 cm dlouhé. Kvete od května do června. Plodem je 2–3 cm dlouhý lusk.
Ohrožení a ochrana: V přírodě je tento druh velmi vzácný, udržuje se v jediné populaci, která na začátku tohoto století čítala pouze 6 exemplářů. Lotus eremiticus je samozřejmě ve Španělsku chráněn zákonem, ve španělské Červené knize je zařazen k druhům kriticky ohroženým (CR). Je také uveden v seznamu přísně chráněných druhů Bernské úmluvy. Je kultivován v rámci záchranného programu v botanických zahradách Kanárských ostrovů.
Lotus eremiticus
Lotus eremiticus
Fotografováno dne 15. 6. 2006 (fotografované rostliny pocházejí z kultury – Španělsko, Kanárské ostrovy, Gran Canaria, Tafira – Jardín Botánico Viera y Clavijo).