Syn.: Heinekenia maculata (Breitf.) G. Kunkel
Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité
Lotus maculatus
Rozšíření: Endemit Kanárských ostrovů, vyskytuje se extrémně vzácně jen na ostrově Tenerife.
Ekologie: Vyskytuje se pouze na dvou lokalitách v severovýchodní části ostrova Tenerife, v pobřežním pásmu, ve výšce od 20 do 30 m n. m. – halofyt.
Popis: Vytrvalá bylina, sotva 10 cm vysoká. Lodyhy jsou poléhavé, větvené, listy střídavé, tvořené 5 lístky, které zdánlivě vyrůstají z jednoho místa, lístky jsou čárkovitě kopinaté, tupé, až 25 mm dlouhé. Květy žluté s oranžovými až červenými cípy, až 4 cm dlouhé, kvete od prosince do června.
Ohrožení a ochrana: Celá původní populace tohoto druhu v současnosti čítá pouhých 10 exemplářů, proto je další existence tohoto úzce endemického a vzácného druhu podporována jeho kultivací, začíná se pracovat i na jeho reintrodukci. Ve španělské Červené knize je proto tento druh zařazen mezi druhy kriticky ohrožené (CR), je zahrnut i do seznamu přísně chráněných druhů Úmluvy o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť (Bernská úmluva).
Poznámka: Rostlina je značně dekorativní, můžeme se s ní tedy setkat i v zahradách, a to nejen na Tenerife, ale také v Evropě, jako balkonová letnička se často pěstuje i u nás (většinou se však jedná o hybridy).
Lotus maculatusLotus maculatus
Lotus maculatus
Fotografováno dne 15. 6. 2006 (fotografované rostliny pocházejí z kultury – Španělsko, Kanárské ostrovy, Gran Canaria, Tafira, Jardín Botánico Viera y Clavijo).