Syn.: Heinekenia pyrantha (P. Pérez) G. Kunkel
Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité
Lotus pyranthus
Rozšíření: Endemit Kanárských ostrovů, byl nalezen jen na ostrově La Palma.
Ekologie: V současnosti je znám ze tří populací, ve kterých roste celkem 7 exemplářů tohoto druhu, z nichž však 5 kusů už bylo na locus classicus v nedávné minulosti reintrodukováno z kultury v rámci záchranného programu. Roste na světlém útesu v oblasti borových lesů na severu ostrova, v nadmořské výšce od 1350 do 1450 m, společně s druhy Pinus canariensis, Erica arborea, Morella faya, Cistus symphytifolius, Bystropogon origanifolius, Echium webbi, Aeonium spathulatum aj.
Popis: Vytrvalá bylina s poléhavou lodyhou, až 100 cm dlouhou. Listy jsou střídavé a tvořené 5 lístky, které zdánlivě vyrůstají z jednoho místa, lístky jsou čárkovité, běloplstnaté, až 15 mm dlouhé a 1,5 mm široké. Květy vyrůstají v úžlabí listů jednotlivě nebo po dvou, jsou až 3,5 cm dlouhé, kalich je do třetiny až poloviny dělený, zelený, někdy jemně červeně naběhlý, koruny oranžově červené se žlutým žíháním, vykvétají od února do května (června). Plodem je 2–3 cm dlouhý lusk.
Ohrožení a ochrana: Druh je na přírodních stanovištích ohrožen vyhynutím, ohrožuje ho především spásání drobných býložravců, lesní požáry i sběratelská vášeň botaniků, značné riziko představuje samozřejmě také samotná enormní vzácnost druhu. Je zapsán ve španělské Červené knize jako kriticky ohrožený druh (CR), je uveden také v seznamu přísně chráněných druhů rostlin Bernské úmluvy.
Poznámka: Podobně jako i některé další velmi vzácné a v přírodě značně ohrožené druhy makaronéských štírovníků (např. Lotus maculatus), je i tento druh pěstován v zahradách jako okrasná rostlina.
Lotus pyranthusLotus pyranthus
Lotus pyranthus
Fotografováno dne 15. 6. 2006 (fotografované rostliny pocházejí z kultury – Španělsko, Kanárské ostrovy, Gran Canaria, Tafira – Jardín Botánico Viera y Clavijo).