Syn.: Lotus campestris Schul., Lotus corniculatus subsp. tenuifolius (L.) Hartm., Lotus corniculatus subsp. tenuis (Waldst. et Kit. ex Willd.) Briq., Lotus corniculatus var. tenuifolius L., Lotus glaber Mill., Lotus tenuifolius (L.) Rchb.
Čeľaď: Fabaceae Lindl. – bobovité / bôbovité
Lotus tenuis
Rozšírenie: Submediteránno-subatlanticko-euroázijský druh. Pôvodný výskyt je známy takmer z celej Európy, chýba na severe – na Islande, v Nórsku, Fínsku a v Írsku, v Pobaltských republikách a tiež v Bielorusku. Smerom na východ je známy z južnej polovice európskej časti Ruska, z Ukrajiny, Moldavska, celou Strednou Áziou až do Mongolska, na sever v rozsiahlej časti Sibíri. Vyskytuje sa tiež v severnej Afrike – Maroko, Lýbia, Egypt, odkiaľ cez Blízky východ siaha výskyt až po Irak a Pakistan. Nepôvodný výskyt je známy z mnohých krajín sveta (napr. Severná Amerika, juh Južnej Ameriky).
V Českej republike v niektorých oblastiach: Podkrušnohorské panvy, dolné Povltavie, v Poorličí, na Morave v Podyjí a miestami v južnej časti územia na sever zhruba po Olomouc. Na Slovensku hojne na Podunajskej a Východoslovenskej nížine, tiež na Záhorí. Severnejšie vzácne v niektorých vnútrokarpatských kotlinách – Turčianska, Liptovská a Popradská kotlina.
Lotus tenuis
Ekológia: Ľadenec tenkolístkový sa vyskytuje na okrajoch slanísk, na mierne zasolených (subhalofytných) lúkach a pasienkoch a na vyschnutých slatinách v nížinách, vzácne stúpa do pahorkatín. Na severe Slovenska je niekoľko izolovaných výskytov na karpatských travertínových slaniskách v okolí výverov minerálnych vôd. Vyžaduje striedavo vlhké, zásadité pôdy so zvýšeným obsahom solí. Kvitne od júna do augusta (októbra).
Lotus tenuis
Opis: Trváca rastlina vysoká 10 až 50 cm. Byle priame, poliehavé alebo vystúpavé, tak ako celá rastlina holé alebo riedko chlpaté. Lístky prostredných listov úzke, čiarkovité až obrátene vajcovito kopijovité, 6–15 × 1,5–4 mm, často kosákovité. Hlávky 2–4-kveté, voňavé, dlho stopkaté, kališné zuby kratšie alebo také dlhé ako rúrka, koruna 10 až 12 mm dlhá, sýtožltá, niekedy strieška a krídla červenkasté, strieška vpredu vykrojená, krídla obrátene vajcovito podlhovasté. Struky 15–30 × 2–3 mm.
Lotus tenuisLotus tenuis
Lotus tenuisLotus tenuis
Ohrozenie a ochrana: Druh je viazaný svojim výskytom najčastejšie na subhalofytné lúky a pasienky, ktoré patria v súčasnosti medzi veľmi ohrozené biotopy. Mnohé lokality zanikli intenzifikáciou poľnohospodárstva a premenou pasienkov na polia, v súčasnosti niektoré lokality najmä na východnom Slovensku ohrozuje sekundárna sukcesia. Napriek tomu ostáva miestami stále hojným druhom. V SR nie je zaradený do červeného zoznamu, nie je ani zákonom chránený. V ČR je zaradený mezi ohrozené druhy (C3).
Poznámka: Lokality v severoslovenských kotlinách sú botanicky veľmi zaujímavé, pretože ľadenec tenkolístkový tu nachádzame v spoločenstve s mnohými veľmi vzácnymi druhmi slatín, ako napríklad Schoenus ferrugineus alebo Trichophorum pumilum.
Lotus tenuis
Foto: 13. 9. 2005 (Slovensko, Podunajská nížina), 8. 9. 2006 (Česká republika, južná Morava), 27. 4. 2005 a 25. 6. 2008 (Slovensko, Liptovská kotlina) a 9. 6. 2008 (Maďarsko, Kiskunság n. p.).